Čtvrtek, 30 května, 2024
Na kávě s...

Na kávě s Martou Gronovou

Je pátek, půl čtvrté odpoledne, a v Městském klubu důchodců v Blansku to žije. V jídelně na podiu se chystá kapela Propast, aby zahrála k tanci a poslechu, z klubovny se s úsměvy na tvářích a dobrou náladou trousí seniorky, kterým právě skončilo setkání KLASu (Klubu aktivních seniorů). Tam na mě také čeká vedoucí tohoto kroužku a zároveň předsedkyně samosprávy klubu důchodců Marta Gronová. Zajímalo mě, co se změnilo od našeho posledního rozhovoru, a jak senioři prožívali pandemická omezení.

Co je tedy v klubu důchodců nového?

Pokud si dobře vzpomínám, naposledy jsme si spolu o činnosti městského klubu důchodců povídaly v roce 2015, kdy jsem ve funkci předsedy samosprávy vystřídala pana Miloše Bacíka. Od té doby se mnohé změnilo. Některé aktivity skončily, ale důležité je, že je nahradily aktivity nové a dá se říct, že i ve větším množství. K rukodělným kroužkům (vyšívání, patchwork, malování na hedvábí, kroužek dovedných rukou) přibyl Kreativ. Vedoucí tohoto kroužku obměňují výzdobu čelní stěny jídelny klubu a podílejí se na výzdobě vstupních prostor. Stále platí, že v dopoledních hodinách se v klubovně střídají cvičenky se svými cvičitelkami při různorodých formách cvičení. Fyzickou zdatnost si mohou senioři upevnit také při stolním tenise nebo při procházkách pořádaných vedoucími klubu přátel severské chůze. Stále je také aktivní KLAS.

Nově přibyla právní poradna a z kroužků klub aktivního čtení. Jsme velmi rádi, že ke stálicím klubu stále patří pěvecký soubor Radost. Bez vystoupení tohoto souboru si již některé z tradičních akcí klubu důchodců neumíme představit. Pojmenování souboru je zcela na místě, radost skutečně rozdává. V klubu se stále konají páteční taneční odpoledne při živé hudbě. K tanci a poslechu hrají střídavě naše hudební soubory Propast, Propast country, Propast + NpVŠ, Klepačovská sešlost a nově pan Jiří Nečas, který doprovází při vystoupeních soubor Radost. K nově vzniklým kroužkům ještě patří kroužek deskových a společenských her, kde mají zájemci k dispozici více jak třicet různých a v současné době i populárních her, vhodných jak pro dospělé, tak například i pro jejich vnoučata či
pravnoučata.

Je o tento kroužek stále takový zájem?

Zájem ze strany seniorů bohužel již není takový, jak v době jeho vzniku, což nás velmi mrzí. Vlastně si při této příležitosti uvědomuji, že v našem městě chybí mezigenerační aktivity. Dost se zajímám o to, jaké možnosti aktivit mají senioři v různých městech, a mám pocit, že v Blansku toto dost pokulhává. Někde jsem se dočetla, že třeba studenti či žáci chodí například číst seniorům, nebo si s nimi jen povídají, senioři jim vyprávějí, jak to bylo, když byli mladí. A jak si tak o tom povídáme, napadá mě, že v Blansku jsou aktivní skauti. Ti by možná mohli činnost kroužku deskových her nějakým způsobem oživit, aby se vytvořilo zázemí pro mezigenerační setkávání. Mohli by třeba naše seniory vyzvat k nějakému turnaji, určitě by to bylo pěkné oživení.

Vnímáte mezigenerační kontakt jako důležitý?

Určitě. Setkání s mládím nás vždycky obohatí.

Jaké další činnosti mohou blanenští senioři v klubu podniknout?

Ještě před covidem jsme byli aktivní v mnoha oblastech, které postupně zase obnovujeme. Pořádali jsme zájezdy (poznávací i do divadel), výstavy, přednášky, kurzy PC pro začátečníky i pokročilé, školení pro řidiče seniory, ples, oslavy MDŽ, svátku matek, předvánoční setkání, silvestrovskou veselici apod. Ale epidemie covidu způsobila to, že poslední větší akcí MKD byla v březnu 2020 přednáška oblíbeného chiropraktika. Následně veškeré aktivity ustaly a od té doby sloužil klub pouze jako výdejna obědů. Velice krátce byly klubové aktivity obnoveny v měsíci září r. 2020, ale bohužel těsně před oslavou celostátního svátku seniorů se klub opět uzavřel. Takže ve Zpravodaji města Blanska, kde máme svůj prostor pro zveřejňování kalendáře akcí, se objevovala pouze slova povzbuzení, abychom nepropadali pocitům tísně a osamocení. Abychom tolik neposlouchali negativní zprávy, které se na nás řítily ze všech stran. Právě o tom jste si se mnou asi také chtěla povídat. O tom, jak na nás seniory působila
pandemie.

Zůstávali jste v kontaktu?

Ano, zpravidla členové stejného kroužku vzájemně mezi sebou. Kdo má počítač, mailovali jsme si, s dalšími telefonovali. Z tohoto povídání tedy vím, že nedobrovolnou izolaci v době pandemie a skutečnost, že se v klubu nemohou scházet, prožívali senioři opravdu těžce. Návštěvníci tradičních pátečních tanečních odpolední a členové kroužků a souborů – to nejsou náhodní kolemjdoucí, kteří sem zabrousí třeba jen proto, že zevnitř slyší hrát hudbu, ale jsou to už, dá se říct, domácí členové městského klubu důchodců, mezi nimiž se utvořily opravdu přátelské vazby. Skutečně se mají rádi, sdílejí spolu radosti, starosti, mnohé o sobě vědí, a setkávání jim moc chybělo. Pocit osamocení a strachu, jak se bude epidemiologická situace dál vyvíjet, se podepsal na psychice nejen seniorů, ale nás všech. Proto jsme přivítali v září loňského roku možnost určitého rozvolnění a provoz klubu jsme obnovili, i když v omezeném rozsahu a za dodržování platných epidemiologických opatření. Některé z větších akcí se stále konat nemohly, chybělo například předvánoční setkání či ples.

Z těch akcí, co se konat mohly, se s velkým ohlasem setkala předvánoční prodejní výstava zde v klubovně, kde vystavovaly členky klubu důchodců svoje výrobky. Uskuteční se opět letos, v květnu před oslavou svátku matek od 11. do 13. května.

Jak hodnotíte zázemí klubu důchodců?

Ráda bych pochválila samotnou péči o seniory v rámci městského klubu důchodců i celkovou podporu města (nejenom tu finanční). Představte si například seznam pravidelných strávníků, kteří si chodí do klubu pro obědy. Když si pak zničehonic někdo pro oběd nepřijde, tak vedoucí klubu paní Maulisová a paní Nečasová, která obědy vydává, se starají, co se děje. Volají příbuzným, sousedům; vím, že byla i situace, kdy sedly do auta a jely se podívat, proč daný člověk nepřišel.

Přibývají noví členové?

Toto covid také utlumil, v poslední době noví členové vůbec nepřibyli. Předtím se průběžně sem tam někdo nový objevil. Nicméně s ostatními členy samosprávy pořád doufáme, že do klubu si najdou cestu i mladší senioři. To se bohužel již pár let nezměnilo. Co si budeme povídat – všichni stárneme, přibývají nám zdravotní problémy a chtělo by to tu trochu oživit, vedení některých kroužků předat dalším, nové kroužky založit. Ovšem ti mladí, mám na mysli šedesátníky, sedmdesátníky, ti si k nám cestu ještě nenašli.

Čím by to podle vás mohlo být?

Přijde mi, že je ve velké míře odrazuje už samotný název, v němž se nachází slovo důchodce, což v dnešní době už není to pravé ořechové. Brzy se má vydat směrnice, kde budou stanovena pravidla pro členství v klubu, bude tam upřesněna činnost a poslání klubu. Zvažujeme, že změníme i název. Místo důchodce by se v něm objevilo označení senior. Myslíme si, že to by mohlo snad pomoci k tomu, aby přišli mladší s novými nápady. Byli bychom rádi, kdyby vznikly nové aktivity, třeba založit ochotnické divadlo či cokoli dalšího.

Členství v klubu důchodců je bezplatné?

Ano, je bezplatné. Stačí pouze vyplnit přihlášku. Ještě bych chtěla zmínit, že vydávání obědů není podmíněno členstvím v klubu, stejně jako bezplatná právní poradna pro seniory. Obě služby mohou lidé využít, i když nejsou členy. Na oběd si v současné době do naší jídelny chodí cca 100 strávníků. Oběd si také mohou odnést domů v obědníku, což ve většině případů dělají.

Jak funguje právní poradna?

Vede ji paní doktorka Michálková a vždy, když má nějaký senior zájem o právní poradenství, stačí, aby se telefonicky nebo osobně objednal u vedoucí městského klubu důchodců Simony Maulisové. Na domluvenou schůzku se pak dostaví do naší budovy na Dvorské ulici.

Jak probíhá kroužek aktivního čtení?

Nejprve ho vedla paní Pokorná, vedoucí kroužku malování na hedvábí. V té době to probíhalo tak, že se účastnice samy snažily do příštího setkání něco napsat na dané téma. Nyní kroužek vede paní Lenka Čepová, bývalá knihovnice, a ta si vždy nachystá jednu knížku, která ji zaujala. Určitým způsobem nás tedy třeba inspiruje k přečtení nějaké knihy nebo dalších knih od daného autora. Nejdříve nás vtáhne do děje, řekne nám, o čem kniha je, a potom přečte několik vybraných ukázek. Je to úžasná hodinka, kdy přijdete na jiné myšlenky.

Je vidět, že nabídka klubu je skutečně pestrá a každý si může najít to svoje. Co vy osobně máte na městském klubu důchodců nejraději?

Je moc příjemné vnímat, jak klub „žije“. Jak se při pátečních společenských akcích účastníci s velkou radostí vítají, přinesou si z domu drobné občerstvení. 

Jako animátorka KLASu, kterou jsem už od roku 2012, jsem ráda, že mě KLAS stále baví a také mě těší to, že z původních pěti účastnic je nás dvacet. No a jako velká čtenářka se vždy moc těším na další setkání v klubu aktivního čtení.

A mám také moc ráda atmosféru předvánočního setkání.  

Je něco, co by bylo potřeba změnit?

Co nás v poslední době trápí, je těžká dostupnost informací pro seniory. Přemýšlíme, jak jim umožnit, aby se co nejjednodušším způsobem dozvěděli věci, které jsou pro seniory určené. Došlo například ke změně zákona o pečovatelských službách a tím i v oblasti rozvážky obědů, tu oproti dřívějšku již nezajišťují pečovatelky. Senioři, kteří nepotřebují pečovatelskou službu, ale mají však o dovážku obědů zájem, si o ni musí požádat nikoliv na MěÚ, nebo v MKD, ale u provozoven, které tuto službu zajišťují. Seznam provozoven je uveden na webu městského úřadu. Ale ne všichni senioři si s moderními technologiemi tykají a získat tyto informace je pro ně docela problematické. „Proklikat“ se k nim není mnohdy snadné a lidé jsou často bezradní. A tak přemýšlíme, jakou formou potřebnou informovanost nejen o podobných situacích, ale třeba i o kulturních akcích pro seniory, zajistit. Chtělo by to nějaký portál, kde bude vše pohromadě, takzvaně „na jedno kliknutí.“

Marie Kalová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..