Kontakt

Adresa redakce:
Dolní Lhota 212, Blansko 678 01
Martin Müller
Telefon: 606 728 334
monitor@monitor-bk.cz
www.monitor-bk.cz

Vydavatel:

MONITOR PRESS, spol. s r.o.
IČ: 01399543
DIČ: CZ01399543

Tiskne SAMAB BRNO GROUP a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno. Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor. Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků.

Rozšiřuje NEMOVIS s.r.o., tel. 516 418 118, zdarma do všech schránek v Blansku, Rájci-Jestřebí a okolí.

Ev. č. MK ČR E 17746