Čtvrtek, 30 května, 2024
kronika

Setkání s kronikou 9/20

V posledním díle Setkání s kronikou jsme uvedli zápis z roku 1930 o tom, že město pomýšlí zřídit vodovod. Této problematice se věnují i zápisy z roku 1931. 

Obec pomýšlí zříditi vodovod i pro část města na levém břehu řeky

Potřeba vodovodu pro celé město Blansko jest naléhavější. Část města po pravém břehu Svitavy, Staré Blansko, má již vodovod se znamenitou pitnou vodou.

Ve schůzi městské rady dne 11. dubna 1931 bylo jednomyslně usneseno, aby bylo použito služeb Dra Spíška, jenž řídil svého času přípravné práce před zbudováním vodovodu staroblanenského. Ve schůzi byl čten přípis zmíněného odborníka z 8. dubna 1931 a usneseno jednomyslně dle jeho nabídky zadati Dru Spíškovi přípravné práce k otevření a zachycení pramenů pro městský vodovod u Spešova. Na pozemku občana Plcha a Na haldách pod Dolní Lhotou s tou podmínkou, že honorář Dra Spíška má obnášeti 12 % z vyúčtovaného stavebního nákladu. 

Schvaluje se celý návrh Dra Spíška z 8. dubna t.r. a kromě toho usneseno, aby pro zjednání jistoty bylo odborníkem Štípáčkem prozkoumáno pohoří v okolí Hořic nad Blanskem, zda je skutečně vyloučeno z tohoto terénu pitnou vodu v dostatečném množství zajistit.

Jmenovaný odborník Štípáček prozkoumal okolí Hořic a určil místa, kde možno předpokládati vydatnější prameny, načež ve schůzi měst. rady dne 13. června t.r. Bylo usneseno vyžádati si offerty od firmy Artesia a fy Hájek za účelem navrtání pramenů na Hořicích a pod Hořicemi v místech, která byla p. Štípáčkem označena.

Bylo provedeno komisionelní jednání ve Spešově a na Hořicích za spoluúčasti Ing. Dr. Spíška a hledače vod hoteliera Štípáčka, načež ve schůzi městské rady dne 17. července 1931 bylo usneseno,

a) aby Dru Spíškovi za týchž podmínek, které byly schváleny ohledně jímacích prací ve Spešově, bylo zadáno hledání a jímání pramenů nad hřbitovem v Blansku na pozemku M. Kučerové na čís. kat 307/1 v místech označených p. Štípáčkem a to na náklad obce. 

b) Ve Spešově má se na zachycených pramenech zříditi sběrná jímka nákladem circa 10.000 Kč a její provedení má býti zadáno Ing. Dru Spíškovi. 

Na základě přípisu okres. úřadu v Boskovicích ze dne 14. 7. 1931, jímž se oznamuje komisionelní jednání o uznání právního trvání vodního družstva v Dolní Lhotě – Blansku dne 17. srpna 1931. – Usneseno zúčastniti se vodoprávní komise v Dolní Lhotě jmenovaného dne a budou k onomu jednání vysláni starosta obce a 3 členové. Kromě toho má se v Boskovicích komisionelně opsati projekt a vykresliti část týkající se Blanska. 

Ve schůzi měst. rady dne 31. 7. 1930 byla s Jos. Pernicou, podnikatelem staveb z Ostrova, ujednána smlouva za účelem zřízení dvou pokusných studní k vyhledání vody pro vodovod blanenský. 

Ve schůzi měst. rady 26. října t.r. usneseno vyzvati k soutěži na vyhotovení vodního projektu Spešov – Blansko 4 firmy: Ing. Spíšek, fy Skorkovský, fy Káš a fy Kunz. Offerty mají býti podány do 5. listopadu 1931 do 5 hod. večer. 

Čs. místní komisař III. pro agrární operace v Brně žádá za odstranění závady způsobované zavodňováním pozemků z vodních pramenů ve Spešově. O této stížnosti bylo jednáno ve schůzi měst. rady 26. 10. 1931 a usneseno sděliti, že vzhledem k tomu, že prameny vodovodní jsou již zachyceny, provede se ihned odvedení vody odpadním potrubím ke mlýnu v Dol. Lhotě a tím bude závada odstraněna. 

Několik občanů dolnolhotských si opětně stěžovalo na zavodňování jejich pozemků z vodovodních pramenů ve Spešově. Byli pozváni do Blanska na radnici dne 5. prosince 1931 do schůze měst. rady, kde bylo jednáno o jejich stížnosti a sepsán o jednání následující protokol. 

Protokol sepsaný na radnici města Blanska dne 5. prosince 1931 ve příčině urovnání hrozícího sporu o náhradu škody mezi městem Blanskem a podepsanými občany dolnolhotskými. 

Jedná se o náhradu škody způsobené pramenem spešovským při jímání pramenů pro vodovod blanenský. 

Na úplné vyrovnání umluveny bez uznání nějakých právních povinností a závazků z dobré vůle tyto obnosy: 

1. Kupka Josef č. 19 za celý majetek 600 Kč

2. Hudec Augustin za celý majetek 1000 Kč

3. Souček Josef za celý majetek 500 Kč

4. Pavlů Josef za celý majetek 500 Kč

5. Perout Josef za č. 11 a 20 200 Kč

6. Kučera Vilém za celý majetek 200 Kč

7. Blažek Antonín č. 11 250 Kč

Komisionelní výlohy celé včerejší komise politického úřadu a diety všech členů komise nese město Blansko. 

Náhrady jiným občanům se neuznávají. Náhrady jsou splatny do konce měsíce ledna 1932. 

Hlasitě přečteno

Jelikož občané dolnolhotští odpírají tento protokol podepsat, prohlašuje městská rada blanenská, že bere tento svůj smírný návrh zpět. 

Obě strany oznámí do týdne na městský úřad v Blansku po dvou znalcích, kteří nesmějí být ani z Blanska, ani z Dolní Lhoty, ani příbuzní poškozených občanů. 

Ujednáno, že obě strany se podrobují rozhodčímu soudu, který se má skládat z pěti osob, z nichž každá strana jmenuje dva rozhodčí do 12. prosince písemně na městský úřad v Blansku. Za předsedu a pátého rozhodčího umlouvají Ing. Tesaře, statkáře a starostu obce Milonic. 

Každá strana své dva znalce platí si sama a pátého znalce každá do polovice. 

Jak tato komise rozhodne, tak se tomu podrobují všichni, kdož tento protokol nyní neb dodatečně podepsali. 

Při jednání rozhodčích mají právo býti přítomni z každé strany tři, a sice za domněle poškozené Kupka Josef, Souček Josef a Hudec Augustin, za město Blansko Gruber Stanislav, Vincenc Nejezchleb a starosta města nebo koho za sebe určí. 

Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..