Sobota, 2 března, 2024
RadniceRozhovory

Jiří Crha: Když o něco jde, umíme táhnout za jeden provaz

Co vše v této době řeší radnice? Jak je na tom nemocnice? Ohrozí koronavirus chystané investice v Blansku? Krize kolem nás vyvolává spoustu otázek. Na některé z nich odpovídal starosta města Jiří Crha.

Jak často se schází krizový štáb a co všechno musíte řešit?

Krizový štáb a Bezpečnostní radu města Blanska jsem zpočátku svolával několikrát týdně, současně celou situaci řešilo i vedení města mnohdy i několikrát denně, tak, abychom nastavili všechny mechanismy a dopady vládních opatření, které jsme museli uvádět do praxe. Bylo také nutné zajištění akutní pomoci v sociálních službách, v domech s pečovatelskou službou i v Nemocnici Blansko. V tom jsme měli obtížnější práci, protože jsme jako město jejím zřizovatelem. A v počátcích opravdu nebylo možné se spolehnout na centrální dodávky ochranných prostředků ani jinou pomoc někoho dalšího. Myslím, že se zpětně ukázalo jako prozíravé, že se nám i přes rychlé zajištění všeho potřebného podařilo zachovat si chladnou hlavu a neřešili jsme věci zbrkle, neobjednávali jsme ochranné pomůcky za přemrštěné ceny. To platilo i na druhou stranu, pokud jde o omezení. Třeba provoz mateřských škol jsme se snažili udržet co nejdéle.

Nyní dochází k postupnému rozvolňování opatření. Jak je na tom Blansko?

Myslím, že se nám podařilo nastavit akutní pomoc i další dodávky tak, že nyní vše funguje. Díky tomu, že město dlouhodobě i finančně podporuje činnost spolků, neziskových organizací a zájmových aktivit, jsme měli od počátku na řadu věcí partnery, kteří nám pomohli rozjet projekty jako je Pomáháme Blansku, Město šije a podobně. Současně se podařila domluvit spolupráce s celou řadou firem a institucí, které byly ochotny městu pomoci v této těžké situaci, zapojily se ale i stovky dobrovolníků z řad široké veřejnosti. Řada projektů i forem pomoci běží dál i přesto, že dochází k postupnému rozvolňování zákazů. Postupně už se například obnovuje chod Nemocnice Blansko, kam už se lidé mohou hlásit i na neakutní ošetření. V současné době řešíme hlavně to, jak naplnit vládní opatření týkající se obnovení činnosti základních a mateřských škol. Čekáme, až ministerstvo dodá metodické pokyny, kterými se budeme muset řídit, ale zatím je nevypracovalo. Máme slíbeno, že je dodá do konce dubna. 

Máte při současných opatřeních více práce, nebo méně?

Práce rozhodně méně není, řešení dopadů vládních opatření je úplně nová agenda, současně ale řada věcí běží dál, i během pandemie koronaviru pracujeme na přípravě investičních akcí a zajišťujeme také běžný chod města. Je ale pravda, že odpadla řada kulturních, sportovních a společenských akcí, takže se mi daří veškeré pracovní povinnosti
skloubit. 

Ovlivnila současná situace nějak harmonogram investic v Blansku pro letošní rok?

Harmonogram investic ovlivnila současná situace nečekaně pozitivně například u projektu odvlhčení Dělnického domu – tam se nám podařilo domluvit se se zhotovitelem a využít skutečnosti, že budova je kvůli karanténě uzavřena. Díky tomu jsme práce na opravě zahájili v dubnu namísto června. Budeme tak moci obnovit provoz už od září a nabídnout pořadatelům zrušených akcí více prostoru pro náhradní termíny. S ohledem na mimořádná opatření jsme naopak prodloužili termín odevzdání předběžných nabídek pro zbudování a provoz kavárny na „Poduklí“, kam mohou zájemci posílat nabídky do 4. května. Znovu jsme také vypsali výběrové řízení na zhotovitele projektu Hasičky, původní termín odevzdání zasáhl do nouzového stavu, kdy řada firem vůbec netušila, co přijde. Sešly se nám tak nabídky pouze dvou uchazečů a nezdály se nám výhodné. Věříme, že v době rozvolňování opatření bude konkurence větší a nabídky cenově výhodnější. 

Ohrozí současná krize některé investice – ať už letos či příští rok? Jak jsou na tom dotační programy z JMK, případně od státu?

Velké investiční akce v žádném případě nechceme plošně škrtat, zatím nic nerušíme, čekáme, jaké budou skutečné finanční dopady mimořádných opatření pro obce. Chceme ale, aby rozvoj Blanska dál pokračoval. Naštěstí město není zadlužené, naopak dlouhodobě hospodaříme s přebytky, máme i nějaké rezervy. Jsme připraveni upravovat zejména provozní výdaje, uvidíme ale, o kolik desítek milionů bude ve finále rozpočet chudší. O dopadech na dotační tituly od kraje a státu zatím nevíme nic podrobně, tušíme ale, že minimálně z úrovně kraje se budou dotace krátit. 

Co přemostění na Staré Blansko, jde všechno podle plánu?

Zatím ano, držíme původně nastavené termíny realizace v roce 2022. Průběžně jednáme se zástupci Správy železnic Jihomoravského kraje i Státního fondu pro dopravní infrastrukturu. Na stavbu přemostění je vydané pravomocné územní rozhodnutí, máme vyřešené převody pozemků a probíhá zde stavební řízení. Podařilo se nám také dohodnout, že projekt i výstavba železničního podchodu u zastávky Blansko-město bude kompletně v režii Správy železnic, což všechno zjednoduší. 

Jak to vypadá se skleníky? Máte nějaké informace od investora?

Ano, s investorem jsme jednali, je zde vydáno pravomocné územní rozhodnutí a investor pracuje na projektové dokumentaci pro stavební řízení. Podle mých informací by se v květnu měl investor vypořádat se společností Zera Rájec-Jestřebí a samotná stavba by měla být zahájena nejpozději na jaře roku 2021. 

Jaká je situace v blanenské nemocnici? 

Nemocnice od pondělí 20. dubna postupně obnovuje provoz, telefonicky se už lze objednat i na neakutní ošetření do většiny ambulancí. Řada mimořádných opatření ale platí dál, například to, že jediným vstupem do budovy je ten ze dvora přes vrátnici, kde probíhá měření teploty všech příchozích. Výjimku tvoří pouze přístup do lékárny, ten je nově z ulice Sadová. Od příštího týdne by obě části snad už měly být průchozí. Budova je dále přístupná pouze v době od 7:00 do 15:30 hodin a dál platí zákaz návštěv na lůžkových odděleních.

Jak je to v současné době s úředními hodinami na městském úřadě a jak je řešeno, aby se netvořily fronty? 

Občané mají možnost se objednat na konkrétní termín v rezervačním systému dostupném na webových stránkách města. Objednat se lze k vyřízení agend odboru vnitřních věcí – tj. v záležitostech týkajících se občanských průkazů, cestovních dokladů, matriky, evidence obyvatel a ohlašovny, ověřování podpisů a listin, řidičských průkazů či registru vozidel. Objednávat se lidé mohou také na neúřední dny, termíny nabízíme i v úterý a pátek, kdy je úřad sice zavřený, ale právě objednané klienty si u vchodu vyzvedne konkrétní zaměstnanec a vyřídí s nimi vše potřebné bez toho, aby lidé čekali ve frontách před úřadem.  

Kolik roušek dohromady ušili zaměstnanci městského úřadu a blanenští dobrovolníci? Jsou stále k dispozici k odběru?

Dohromady se v projektu Město šije jen z materiálu, který jsme nakoupili, zatím ušilo zhruba 18,5 tisíce roušek. Necelou čtvrtinu z toho ušili přímo zaměstnanci městského úřadu, zbytek další dobrovolníci, kteří se do projektu bez nároku na honorář zapojili. Roušky stále vydáváme zdarma denně od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Kvůli opravě Dělnického domu je výdej přesunutý do Kina Blansko. Kdo potřebuje, může si v úředních dnech roušku vyzvednout také na podatelnách městského úřadu.

V jakém stavu je nyní projekt Hasička?

Na hasičku nyní vybíráme projektanta. Jak už jsme se zmínil, město zopakovalo výběrové řízení, do toho původního totiž zasáhl nouzový stav a došly nám pouze dvě nabídky, jejichž cena se nám zdála vysoká. Výběrové řízení na projektanta jsme proto zopakovali, v druhém výběrovém řízení se přihlásilo 11 uchazečů, z čehož mám velkou radost. I z toho, že téměř polovina z nich nabídla projekt za výrazně nižší cenu. Zopakování výběrového řízení navíc neohrozilo termín rekonstrukce, pořád platí, že začít stavět by se mělo v roce 2021. 

Co vám osobně stav nouze vzal a co naopak dal?

Vzal mi kontakt s lidmi v okolí. Potvrdil mi ale, stejně jako ostatním, co je v životě důležité. Je zajímavé, jak si člověk uvědomil, co vše si lze odepřít, aniž by mu to chybělo. Osobně jsem měl netradičně více prostoru na čas strávený s rodinou, namísto účasti na nejrůznějších akcích, například o víkendech, jsem se mohl věnovat práci na zahradě nebo čtení.

Chtěl byste něco vzkázat občanům?

Znovu bych všem rád poděkoval za trpělivost a disciplinovanost ve vztahu k dodržování mimořádných opatření, vážím si nabídnuté pomoci i vlny solidarity, které jsem od začátku byl a stále jsem svědkem. I když jsem to už několikrát říkal, musím znovu zopakovat, že mám obrovskou radost z toho, že se ukázalo, že když o něco jde, umíme se v Blansku spojit a táhneme za jeden provaz.

-r-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..