Město představuje projekt Společně PRO Blansko

Vedení města Blanska nabízí občanům možnost zapojit se do plánování investic ve městě. Mohou tak učinit do 13. září letošního roku. Na projekty participativního rozpočtu je vyčleněno šest set tisíc korun.

„Participativní rozpočtování je postup, jak se občané města mohou částečně zapojit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co bude vynaložena část veřejných financí. Obecně je možno popsat participativní rozpočet jako část peněz z rozpočtu města, o jejímž využití obyvatelé spolurozhodují se svými volenými zastupiteli,“ uvedl mluvčí radnice Ondřej Požár.

Pokud tedy kdokoliv z obyvatel má nějaký nápad na vylepšení veřejného prostranství, může jej předložit zastupitelstvu. Může jít například o úpravu zeleně, pořízení městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola), vytvoření nebo opravu dětských hřišť, předláždění starých chodníků apod.

Podmínkou je, aby se projekt týkal úprav veřejných prostranství či budov v majetku města. Dále musí být v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města. Podporovány nebudou akce ve stylu kulturních, sportovních a dalších aktivit, poněvadž na ty jsou vyčleněny vyhlášené dotační programy. Návrh, který podává osoba starší osmnácti let, musí být podepsán minimálně dvaceti dalšími občany.

Po ukončení lhůty na podání návrhů pracovníci městského úřadu posoudí jejich realizovatelnost. Ty, které projdou tímto vyhodnocením, budou zařazeny do veřejného hlasování, jež se uskuteční v říjnu. Hlasovat budou moci obyvatelé Blanska starší osmnácti let.

„V rámci tohoto projektu jsme se inspirovali zejména u Žďáru nad Sázavou, kde participativní rozpočet probíhá již čtvrtým rokem. Více než padesát obcí si již participativní rozpočet vyzkoušelo,“ sdělila vedoucí finančního odboru Alena Skoupá s tím, že pokud si někdo neví rady se zpracováním návrhu, může se obrátit na pracovníky městského úřadu Milana Vítka z odboru komunální údržby nebo Jiřího Svobodu z odboru investičního a územního rozvoje.

Vítězný projekt bude realizován do dvou let od jeho schválení radou města. Podrobné informace najdete na webu Blanska. Stačí kliknout na logo „Společně PRO Blansko“, které se nachází na úvodní stránce.

-mha-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.