Setkání s kronikou

Připravili jsme si pro vás pravidelnou měsíční rubriku Setkání s kronikou. Připomeneme vám zajímavosti, které stojí za zmínku a události možná již dávno zapomenuté, o nichž byste se dozvěděli pouze od svých pradědečků či prababiček. Pokud byste však měli zájem do kronik nahlédnout osobně, můžete navštívit oddělení pro dospělé v Městské knihovně Blansko.

1979

Energetická krize

V lednu a únoru došlo na celém světě následkem tuhých mrazů a sněhových kalamit ke zhoršené energetické situaci. Tak tomu bylo i v našem státě. Zhoršená palivoenergetická situace se projevila negativně i v Blansku. Musel být snížen odběr elektrické energie o 35 %, plynu o 40 %, tj. na hranici bezpečnostního minima. Ke zlepšení došlo teprve koncem února, kdy bylo obnoveno plynulé zásobování elektráren uhlím.

Ke snížení spotřeby elektřiny vedla některá opatření: byl posunut začátek pracovní doby a zaveden letní čas. Potíže byly způsobeny také nestejnoměrným odběrem proudu, pokles nočního odběru, nepředáváním strojů v továrnách směnami za chodu. Mnohé moderní, vysoce produktivní, za devizy nakoupené stroje pracovaly pouze na jednu směnu a to ještě ne celých osm hodin.

K odstranění této situace a tím vzniklých potíží byl uspořádán 10. října aktiv zodpovědných vedoucích podniků i organizací, který projednal všechna opatření, aby došlo k nápravě.

1989

Počasí: Únor

První únorové dny byly věrným obrazem počasí lednového, nemrzlo už ani v noci. Přes den vystupovaly teploty za jasné oblohy už na 10°C. Dne 5. února bylo dokonce 12°C. Potom následovaly mlhavé dny, které způsobily inverzi, kdy bylo v nížinách kolem nuly, na horách a ve vyšších polohách nad inverzními údolími vládlo sluneční počasí s teplotami vysoko nad nulou. Toto počasí vydrželo až do konce měsíce. Bylo sucho, sníh nenapadl.

Kultura 

V roce 1989 pracovaly ve městě Blansku tyto kulturní instituce: Kulturní středisko města Blanska, Závodní kluby revolučního odborového hnutí podniků ČKD a Metra, Okresní klub mládeže, Lidová škola umění, Okresní knihovna a Okresní muzeum. Kulturní činností se navíc při své specifické činnosti zabývaly sportovní kluby, školy a další organizace Národní fronty.

Za vyjmenování stojí největší soubory, mezi něž patří pěvecký sbor Rastislav, soubory písní a tanů Drahan a dětský soubor Drahánek, taneční studio M, divadelní soubor ZK Metra, dechové orchestry podniků ČKD a Metra a městská dechovka. Oblast vážné hudby reprezentoval Komorní orchestr města Blanska. Z hudební oblasti to dále byly orchestry Swingband, Studioklub, country kapela Pastevci, hudební skupiny Surf, Nonus, Metronom a skupina Mlha. Své zájmy mohli občané rozvíjet ve dvou fotokroužcích, filmovém a video kroužku. Specifické zájmy byly provozovány kroužky speleologickými, filatelistickými, filumenistickými, chovateli exotického ptactva, kroužkem esperanta, klubem přátel umění a dalšími
skupinami.

Ples bez alkoholu

V plesové sezóně proběhl mimo běžných plesových zábav „Ples bez alkoholu“, který pořádala Střední ekonomická škola v Dělnickém domě.

„Blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pobavit se s námi bez alkoholu“ – tak zněl poutač, který vítal návštěvníky již v předsálí. Nápojový lístek obsahoval pouze nealkoholické nápoje, v akci byly zapojeny čtyři mixery zapůjčené z domácností, které připravovaly pestrou škálu mléčných koktejlů. Studenti se po plese vyjádřili, že jim bylo dobře i bez alkoholu a že vydrželi i rodiče, kteří jim šli příkladem. Uklízečky v klubu při pondělním úklidu odnášely z pod stolů plné tašky prázdných lahví od vína a tvrdého alkoholu, který si návštěvníci donesli z domova.

Připraveno ve spolupráci

s Městskou knihovnou Blansko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.