Čtvrtek, 18 července, 2024
Na kávě s...

Na kávě s Jiřím Crhou: Každý týden řešíme vandalismus ve městě

V prvním letošním čísle přinášíme již tradiční rozhovor s Jiřím Crhou, starostou města Blanska. Rekapitulace investic města v roce 2018, přehled investic na letošní rok, výhled do budoucna, Dukla, lázně a další… Odpovědi najdete v dnešním rozhovoru.

Pane starosto, pokuste se zhodnotit investiční akce Blanska za loňský rok.

Loňský rok byl rokem volebním, což se vždy projeví na výsledcích práce, neboť každá samospráva se pouští do takových investic, aby byly hotové nejpozději k termínu voleb. Loni  byla v Blansku realizována celá řada investičních akcí. K těm nejdůležitějším patří  rekonstrukce Komenského ulice na Starém Blansku, zateplení a nová fasáda na Domu s pečovatelskou službou, první etapa revitalizace sídliště Zborovce, výměna oken a nová fasáda budovy Základní umělecké školy, rekonstrukce rehabilitačního oddělení v Nemocnici Blansko nebo vybudování magnetické rezonance.

S čím jste byl nejvíce spokojen a co se naopak příliš nepovedlo?

Spokojen jsem byl nejen s realizovanými investicemi, ale i s celou řadou sportovních a kulturních akcí, které se v Blansku odehrály, a ne všechny pořádalo město, jako například Morava Park Fest nebo série letních koncertů na prostranství po zbouraném hotelu Dukla. Naopak se nepovedlo zrealizovat kruhový objezd u Sportovního ostrova, jehož výstavba je zařazena v investičních akcích na letošní rok. Nespokojen jsem pak zejména s přístupem některých spoluobčanů k majetku města. Například nová fasáda na budově Základní umělecké školy je již posprejovaná a prakticky každý týden řešíme vandalismus ve městě: od převrácených odpadkových košů, poničených laviček až po zničené dopravní značky nebo poničené fasády budov. V některých zemích, například v Japonsku nebo Singapuru odpadkové koše na ulicích nemají a přesto je tam čisto. Nosí si odpadky domů a tam je likvidují. U nás si odpadky domů nenosíme, ale mnozí je házejí na zem a někteří dokonce škodí tím, že odpadkové koše v noci vysypávají na ulici a pak nadávají na vedení města. Z toho je mi smutno.

Jaké investice se chystají letos?

V letošním roce se chystá celá řada investic, které jsou součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. Celkový rozpočet města je přes 500 mil. Kč a z toho více jak 147 mil. Kč jsou právě investice. Z těch největších bych uvedl druhou etapu regenerace sídliště Zborovce, oprava budovy tzv. Zámek 2 v Zámeckém parku, rekonstrukci a přestavění ubytovny na Sportovním ostrově na zázemí sportovních aktivit, dokončení úprav na náměstí Republiky a středu města, nová fasáda a zateplení Kulturního domu v Lažánkách, osvětlení oválu kolem baseballového hřiště tzv. „triangl“, vybudování dětského hřiště na Olešné, podpora infrastruktury tří základních škol (jazykové a odborné učebny), oprava budov Mateřské školy na ulici Rodkovského  a takto bych mohl pokračovat. Dále jsou v rozpočtu čtyři akce, jejichž realizace je podmíněna získáním dotace. Největší z nich je přístavba jídelny a školní kuchyně a odborných učeben na ZŠ TGM na ulici Rodkovského.

Bezesporu velkou investicí bude rekonstrukce městských lázní. Vznikne tu vnitřní akvapark jako mají třeba v Boskovicích?

S rekonstrukcí městských lázní počítáme v roce 2020. Vybudovat vnitřní akvapark znamená srovnat stávající budovu se zemí a zainvestovat ve výši 250 až 300 mil. Kč v dnešních cenách. Nechali jsme si udělat odborný odhad. Podotýkám, že získat dotace na takovouto stavbu je nereálné a realizovat tak velkou investici pouze z městského rozpočtu je nezodpovědné. Chceme jít cestou celkové rekonstrukce městských lázní v současném půdorysu s hlavním využitím jako dosud, tj. plavecký stadion s rozšířením zázemí pro koupání rodin s malými dětmi. Samozřejmě rekonstrukcí projdou celé lázně, tedy i wellness prostory.

Regenerace sídliště Zborovce – získalo město na letošní rok dotaci? Bude revitalizace pokračovat?

Každý rok počítáme s realizací jedné etapy regenerace sídliště Zborovce. V letošním roce jde o druhou etapu. O dotaci máme zažádáno, rozhodnutí o jejím přidělení padne v průběhu roku. Chtěl bych však zdůraznit, že 2. etapa regenerace zmíněného sídliště  letos proběhne bez ohledu na to, zda získáme dotaci nebo ne. V rozpočtu máme vyčleněno na tuto akci 12 mil. Kč.

Bude letos pokračovat výstavba dalších cyklostezek?

Ano, v letošním roce počítáme s vybudováním dalšího úseku cyklostezky Blansko – Ráječko. Předpokládáme, že se podaří získat na tuto akci dotaci z Jihomoravského kraje.

Oblíbené téma Dukla. Dočkáme se letos kavárny? Jsou na tento rok zase v plánu nějaké kulturní akce?

Nevím, jestli téma Dukly je oblíbené. Každopádně není možné toto téma přehlížet, a proto v rozpočtu na letošní rok počítáme s vybudováním kavárny, aby celkový projekt, tak jak byl naplánován, byl dokončen. Navíc zázemí tohoto typu v daném prostoru chybí.

Předpokládám, že kulturní akce v tomto prostoru budou letos pokračovat. Kromě provozování letního kina jsem připraven opět podpořit sérii letních koncertů, které v loňském roce byly velice hojně navštěvovány.

Přemostění na Staré Blansko: stihnete v tomto volebním období zahájení stavby?

V současné době se celá stavba projektuje a vykupují pozemky. Následně bude probíhat územní a stavební řízení. Pokud vše dobře půjde, mohlo by se začít v roce 2021 až 2022. Vzhledem k legislativním lhůtám je dřívější termín nereálný.

Jak to vypadá se skleníky? Začne se letos stavět plánované obchodní centrum?

V současné době je podána žádost o územní řízení, po jeho vydání bude následovat proces stavebního povolení. Pokud vše dobře půjde, mohlo by se začít s výstavbou příští rok.

Když už se v Blansku opravilo tolik chodníků… Občané Palavy a ti, kteří tudy denně chodí, volají po novém povrchu pro pěší. Dočkají se letos?

Do rozpočtu pro letošní rok tato investice nebyla zahrnuta.

Jaké investice čekají město ve sportu a kultuře? Chystáte se podpořit nějaké nové zajímavé akce?

V oblasti sportu mají velice špatné podmínky blanenští atleti. Získají odpovídající zázemí po rekonstrukci a přestavbě ubytovny na Sportovním ostrově na zázemí sportovních aktivit. Další investicí v oblasti sportu bude rekonstrukce městských lázní. V oblasti kultury je v plánu rekonstrukce elektroinstalace a vstupního schodiště kina a komplexní rekonstrukce „Předzámčí“ s využitím pro Muzeum Blanenska a Základní umělecké školy, která potřebuje ke své činnosti zejména nový taneční sál.

Neuvažujete o více dnech, ve kterých by byla zkrácena doba nočního klidu? Mnoho soukromých pořadatelů i účastníků zábav a letních nocí by tento krok potěšil.

Problém je v tom, že každé zkrácení doby nočního klidu znamená, že na celém území města může kdokoliv pořádat jakoukoliv akci a rušit noční klid, což je obrovský problém. Dříve měla Rada města Blanska možnost povolovat jednotlivé akce. Jedinou možností, jak tento nevyhovující stav změnit, je legislativní změna přes poslance parlamentu.

Město má nového tiskového mluvčího. Co si vy osobně slibujete od nového pracovníka města a co konkrétně bude náplní jeho práce?

Nový tiskový mluvčí nastoupí k 1. únoru letošního roku. Město bylo opakovaně kritizováno za malou informovanost práce radnice. Lidé mají právo být informováni o všech krocích jak samosprávy, tak úředníků města. Navíc by měl tiskový mluvčí komunikací s veřejností zajistit zpětnou vazbu od občanů. Já osobně si slibuji, že bude Blansko více prezentováno nejen v místním a regionálním tisku, ale i v celostátních médiích. To by mohlo přispět ke zvýšenému zájmu turistů o naše město.

Martin Müller

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..