Přemostění na Staré Blansko: projektová dokumentace se zpozdí

Předložení projektové dokumentace pro přemostění řeky a vlakové tratě ze Svitavské ulice na Staré Blansko se odsouvá o čtyři měsíce. Rada města Blanska k tomuto posunutí termínu dala souhlas na svém posledním zasedání. 

Původně měla být první fáze projektové přípravy zpracována k prvnímu listopadu 2018. Vzhledem k novým zjištěným skutečnostem ovšem nebude hotová dříve než prvního března 2019. „V rámci komplexního návrhu této akce v komplikovaném městském prostředí se vyskytly určité problémy, které měly nebo mají vliv na termín dokončení projektové dokumentace,“ sdělili zástupci zhotovitele v žádosti o posunutí termínu. 

V rámci přípravy umístění stavby se zjistilo, že se napojení přemostění v místě křižovatky ulic Svitavská a Fügnerova musí řešit jinak než průsečným provedením a že je nutné postavit kruhový objezd. Podle první studie z roku 2006 nebyl potřeba. 

„Okružní křižovatka v uvedených ulicích si také vyžádala zábor pozemků v areálu obchodního domu Penny a areálu Správy jeskyní ČR, Správy jeskyní Moravského krasu,“ doplnil vedoucí odboru investičního územního rozvoje Marek Štefan. Kvůli změně typu křižovatky je taktéž nutné změnit trasy přeložek plynovodu, vodovodu, kanalizace, elektřiny a sdělovacích kabelů v tomto prostoru, dále pak zvýšit výškové osazení mostu a vyloučit jednu z mostních podpěr.

Jinak dále ještě probíhají jednání ohledně vykupování několika posledních pozemků. Již jsou uzavřeny smlouvy nebo se o nich jedná. Podle nejoptimističtější předpovědi by se mohlo v září 2020 vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby a stavět se začne nejdříve v roce 2021; to však pouze za předpokladu, že se již nic nepozdrží. 

-mha-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.