Na kávě s Josefem Vrbou

Je to již pětadvacet let, co v Blansku vznikla Blanenským dobře známá společnost Vrba s.r.o., kterou založil Josef Vrba st. a vedl ji až do roku 2013. Postupně se začlenila pod názvem CERGOMONT do nadregionální firemní skupiny CERGO, v jejímž čele dnes stojí pokračovatel rodu Josef Vrba ml. O práci, kterou zaměstnanci firmy CERGOMONT odvádí, o jejích začátcích, ale i o problémech a nabídce práce jsem si s Josefem Vrbou ml. povídal v sídle společnosti v Blansku na ulici Sukova.

Jak vzpomínáte na začátky firmy v Blansku? Pokud vím, stál jste po boku svého otce u jejího zrodu.

V roce 1992 jsem ukončil studia na VUT v Brně obor energetika a začal pracovat v podniku Městské technické služby Blansko, který táta řídil. Sice s  titulem inženýra, ale začal úplně od základu, tedy v modrákách při běžné údržbářské práci po kotelnách. Ač to možná bude znít neuvěřitelně, za tohle jsem svému otci dodnes velmi vděčný. Získal jsem totiž neocenitelné zkušenosti v běžném provozu a v pracovním kolektivu jako takovém. Velmi brzy se mi hodily! V prosinci 1992 jsme s tátou a ještě dalšími třemi společníky založili firmu VRBA s.r.o. Na začátku roku 1993 už jsem v nově vzniklé firmě VRBA, s.r.o. vedl skupinu údržby. Na začátky si dobře vzpomínám. Tucet údržbářů, jež byli o generaci i víc starší, musel poslouchat třiadvacetiletého floutka. Postupně se nám dařilo růst, přibyly další montážní a stavební zakázky, začali jsme mimo jiné pracovat na montážích vodoměrů a měničů tepla, plynofikaci rodinných domů  v regionu, elektroinstalacích, vodoinstalacích, a hlavně v budování zdrojů tepla a vytápění. Potom přišly první zakázky i mimo oblast našeho města, což byl takový základ pro nově vznikající stavební
divizi.

Určitý zlom v kariéře udělal můj odchod do sesterské společnosti TEPLO T s.r.o. do Tišnova, Je to naše sesterská společnost a táta chtěl, abych společnost vedl z pozice jednatele.

Prvním úkolem bylo tuto firmu konsolidovat. Postupně jsme i zde rozšiřovali naše aktivity; divize energetiky kromě výroby tepla začala prodávat i elektrickou energii z nově instalovaných kogeneračních jednotek, u správy nemovitostí jsme prakticky zdvojnásobili počet spravovaných bytů. Divizi staveb jsme kompletně zrekonstruovali. Z původní údržby s obratem 10 milionů až na roční obrat 80 milionů.

V roce 2013 se táta rozhodl ukončit svji činnost ve firmě VRBA s.r.o. a převedl ji na své děti, tedy na mne a na moji sestru. Sestra neměla o podnikání zájem, takže jsem přizval do týmů dlouholetého kolegu Ing. Marka Vykoukala, se kterým jsme založili značku CERGO a jednotlivé činnosti TEPLO T a VRBA s.r.o. jsme rozdělili do jednotlivých s.r.o.. To byl začátek éry nové firemní skupiny CERGO, ve které CERGOMONT s.r.o. zajišťuje montáže tepelných technologií, společnost VRBA správa nemovitostí s.r.o.  pokračuje v tradiční správě nejen v Blansku a Tišnově, dnes již s více jak 4200 byty. CERGO ENERGY s.r.o., kterou vede můj syn Jakub, se zaměřuje na projekci vytápění a zdravotechniky,  která v našem regionu chybí, ale i v rámci firemní skupiny se tato činnost ukázala jako nepostradatelná. Společnost TEPLO T s.r.o.  pokračuje v “malé energetice”, tedy v prodeji tepla a elektrické energie. Prodává asi 70 000 GJ tepla a 4 000 GWh elektřiny ročně. Pro letošek předpokládáme, že celkový obrat firemní skupiny překročí 220 milionů Kč, což je prakticky pětinásobek od roku 2013, kdy táta odešel do zaslouženého důchodu.

Jaké zajímavé a velké zakázky jste realizovali v poslední době?

Z těch zajímavějších větších akcí můžeme uvést například rekonstrukci horkovodní kotelny o výkonu 31 MW na letišti Václava Havla v Praze nebo instalaci zdroje tepla se zemními tepelnými čerpadly a kondenzačními kotli na Vysoké škole ekonomické v Praze. Také rekonstrukci třinácti plynových kotelen ve městě Meziboří u Litvínova, štepkovou kotelnu pro Dřevotvar Jablonné v Orlických horách nebo ve firmě TIMBER ve Velkých Karlovicích. Dokončujeme parní kotelnu v závodě TANEX ve Vladislavi, začínáme zdroj tepla v hotelu Šumava v Kašperských Horách, I v našem regionu jsme realizovali z těch větších projektů, jako například rekonstrukce ZŠ Masárova v Brně nebo MŠ Šimáčkova, rekonstrukci sociální zařízení základních škol v Tišnově, kde letos pokračujeme další etapou, z těch klasických kondenzačních kotelene např.  ZOO Brno, finanční úřad Třebíč, VUZ Jihlava, Nemocnice Břeclav, ÚOOÚ Praha, ZŠ Uh. Brod atd. Zakázek neustále přibývá, ale stále se držíme toho, že svoji práci děláme profesionálně a s každým klientem jednáme individuálně. Užší specializace v širším regionu ukázala správný směr v rozvoji celé firemní skupiny.

Jakkoli to vypadá růžově,  jako v každé firmě musíte řešit spoustu problémů…

Ano, jako v každé lidské činnosti přichází drobné, ale i složitější problémy.  Asi nejvíce mne trápí a je mi  velmi líto, že ubývá zájem o  technické profese na všech úrovních.  Ale tohle začíná už na základních školách, kde děti k řemeslu nejsou prakticky vedeny.  Za nás na zákldních školách jsme měli dílny, pozemky, děvčata vaření. Když jsem začínal na učilišti v Kuřimi, tak nás v jednom ročníků bylo na tři třídy cca 60 – 70 učňů, dnes  se počty  učňů v jednom ročníku spočítají prakticky na prstech jedné ruky.  Věřím, že pořekadlo  – řemeslo má zlaté dno – se brzy zase začne  naplňovat.

Myslím, že je na rodičích, aby včas rozpoznali, zda mají doma Einstaina nebo šikovného zručného chlapíka či děvče. Osobně jsem si prošel učňákem, potom maturita, celkem to s učením šlo, tak jsem zkusil vysokou.  Podobnou cestu bych doporučil právě těm zručným a technicky nadaným.

Řemeslo má budoucnost, není se za co stydět! Spíše naopak, naši montážníci jsou na svoji práci hrdí a jsou velkými profesionály! Ne nadarmo se nejen po Evropě  říká “zlaté české ručičky”. Díky všem, kteří se věnují řemeslu. Za to jim děkuji! 

Hledáte nové lidi? Kolik máte vlastně zaměstnanců?

V naší firemní skupině je více než šedesát zaměstnanců a velké množství spolupracujících partnerů. Není tedy divu, že v důsledku rozvoje našich společností stále hledáme technicky a odborně zdatné kolegy s chutí pracovat v oborech technických zařízení budov, v energetice a správě nemovitostí. Mimo těch hlavních nabízíme také částečné pracovní úvazky výhodné například pro maminky dětí nastupujících do mateřských nebo základních škol. Takto u nás již začínalo několik kolegů. Postupně potom přešli na plný úvazek do trvalého pracovního poměru. Případní zájemci jsou u nás stále vítáni. 

Velmi si vážím práce všech našich zaměstnanců a spolupracovníků. Společně s nimi usilujeme o to, aby měli motivaci u nás dlouhodobě pracovat a profesně růst. Jen tak můžeme stále zkvalitňovat služby, jejichž úroveň je pro nás a naše zákazníky klíčová a také je pro naše společnosti tou nejlepší reklamou. I na tomto místě chci všem kolegům poděkovat a vyjádřit  obrovský dík za jejich odváděnou práci.

Zájemci, kteří by u nás chtěli pracovat, mohou navštívit webové stránky www.cergo.cz, které tvoří rozcestník k jednotlivým firmám, resp. službám celé skupiny. Jsou tam umístěny všechny základní informace včetně kontaktů. Zákaznické centrum lze kontaktovat na telefonech 777 707 727, popř. 777 707 717, případně na e-mailu info@cergo.cz. Zastavit se k nám mohou  i osobně; v Blansku na ulici Sukova 6 a v Tišnově na Jungmannově
1899.

Co vaše plány do budoucna?

Zcela určitě se chceme zaměřovat na zvyšování kvality služeb ne kvantity. V rámci naší republiky se chceme ještě více specializovat  na tepelné technologie a energetických staveb. Kvalitu a spolehlivost našich služeb bychom rádi rozšiřovali dále mezi naše zákazníky. Naše obchodní vztahy chceme nadále stavět na dlouhodobé osobní důvěře a serióznosti, ta nás koneckonců provází právě již čtvrt století.

Skupina CERGO je významný sponzor na Blanensku, týká se to kromě sportu i dalších oblastí?

Kromě hokeje, který jsem hrál od svých 6 let, jsem byl také u zrodu blanenského baseballu,  ten slaví v letošním roce 30 let, takže Jardovi Krejčířovi a všem členům klubu i touto cestou gratuluji. 

Kvůli pracovnímu vytížení jsem přestal aktivně  sportovat. Teď už jen rekreačně (smích). Podporujememe kolektivní sporty i nadále. V Brně jsme ve finálových bojích letošního play off podpořili tým Komety, v Blansku podporujeme fotbal, lední hokej, v Tišnově fotbal, volejbal a házenou. Podílíme se nemalou měrou i na veřejných sportovních akcích. Blanenská desítka, Půlmaraton Moravským krasem, z kulturních akcí třeba hudební festival Morava Park Fest. Od loňska přispíváme na přehlídku outdoorových filmů Rajbas, vyhlášený a veřejností oblíbený ples města Tišnov a další menší kulturní akce v regionů Blanska a Tišnova. Ani charita nám není cizí.  Účastníme se např. charitativního běhu You Dream We Run a tuto akci samozřejmě podporujeme i finančně.  V  neposlední řadě organizujeme stále více oblíbenou výtvarnou soutěž  pro děti z mateřských a základních škol Blanenska, z jejichž prací každoročně vychází pěkné stolní kalendáře. Osobně se začínám poohlížet i za hranice – konkrétně do Kambodži,   chci   s kamarády a známými z ČR pomoci  místním lidem postavit školu pro tamní děti, tak se na to velmi těším.

Martin Müller

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.