Nebezpečí při přecházení zmírní osvětlené místo

Chodci, kteří často přecházejí poměrně frekventovanou silnici v blízkosti stanice technické kontroly na ulici Poříčí, se mohou zaradovat. V místě vznikne kompromis mezi přechodem pro chodce a nebezpečným přebíháním. Bude jím osvětlené místo pro přecházení. 

Jde o propojení pěší stezky vedoucí podél potoka Sloupečník a cesty na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, která vede přes most za STK. Během dne tudy překonává silnici nemalé množství lidí. Problematice jsme se věnovali v únorovém vydání Monitoru. 

Zástupci města Blanska vedli na toto téma diskuze na zasedáních dopravní komise. „Dopravní komise na svém zasedání dne 30. března 2017 se případným zřízením přechodu zabývala a jako takový ho nedoporučuje městu zřizovat, a to s odůvodněním, že v uvedené lokalitě se připravuje výstavba nové křižovatky s ulicemi Na Řadech a Poříčí. Předmětný přechod pro chodce by byl v kolizi – tedy v malé vzdálenosti od této plánované křižovatky, jejíž součástí bude také přechod pro chodce, dále by byl v blízkosti výjezdového místa Hasičského záchranného sboru ČR a současně i v kolizi se zábradlím mostu přes potok Sloupečník. Z těchto důvodů dopravní komise svým usnesením 1/2/2017 – zápis č. 2/2017 nedoporučila městu realizovat. Co však město plánuje – je místo pro přecházení – nasvětlené a vyznačené vodorovným dopravním značením,“ uvedl na webu města v rubrice Otázky a odpovědi vedoucí odboru komunální údržby Martin Sklář. 

Vedení města tedy nechalo vypracovat projekt, který muselo schválit i Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. „Chtěli jsme tam nechat udělat vodorovné značení a jeho nasvícení, ale policie vodorovné značení zamítla,“ sdělil vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Marek Štefan. 

V současné je tedy vypracován nový projekt, který obsahuje jen osvětlení místa a který by měl být schválen do měsíce po jeho předložení. „Po schválení by se osvětlení mohlo zřídit bez nějakých větších odkladů,“ zmínil Štefan s tím, že ostrůvek, který by silnici rozdělil na dva úzké pruhy, a přecházení by se tím ještě usnadnilo, nebylo možné vybudovat. Bude se tedy investovat pouze do zbudování osvětlovacího sloupu, jehož cena nebude nijak zásadní, že by výrazně zasáhla do rozpočtu města. Podle Štefana tedy není důvod ke zbytečnému odkládání zhotovení osvětlení. 

Co z toho plyne pro chodce a pro řidiče? Řidiči uvidí již z dálky osvětlovací panel nad silnicí, což je upozorní na to, že se může objevit chodec, který bude mít v plánu přejít ulici. Řidič by měl tím pádem zpomalit a být obezřetnější a přecházejícího v lepším případě pustit. 

Ovšem chodci samozřejmě nebudou mít v tomto úseku přednost tak, jak jsou zvyklí na klasických přechodech. Musejí vyčkat, zda je auta pustí, a nemohou s tím počítat automaticky. Po setmění také nesmějí zapomínat na vhodné oblečení s reflexními prvky, protože chodcům v tmavém oděvu nepomůže ani přechod, ani veřejné osvětlení. 

-mha- 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.