Sobota, 15 června, 2024
Nezařazené

Na kávě s Evou Kadrmasovou

12_webZatím na třech základních školách na Blanensku mohou mít děti ohrožené chudobou obědy zdarma. Jednou z nich je Základní škola a Mateřská škola Salmova. O samotném projektu, jeho výhodách i o dalších tématech pohovořila ředitelka školy Eva Kadrmasová. 

Můžete popsat, jak funguje projekt obědů zdarma? 

Je to projekt Ministerstva práce a sociálních věcí a dostává se k nám přes krajský úřad. Je určený pro sociálně potřebné děti, které by jinak nemohly chodit na oběd, protože na to jejich rodiče nemají peníze. Mechanismus je takový, že úřad práce vytipuje děti, obrátí se na rodiče s touto možností a seznámí je s pravidly. Pokud rodiče souhlasí, vystaví jim potvrzení, které donesou k nám do školy.

Jelikož se naše škola do projektu zapojila, mají vlastně naše děti štěstí. Vytipovány totiž mohou být i děti z jiných škol, ale pokud se škola nezapojí, obědy zdarma v ní získat nemohou.

Kolik dětí tedy bude u vás obědvat zdarma?

V současné chvíli máme uzavřené smlouvy na pět dětí. Není to masová záležitost, z informací, jež jsme obdrželi na semináři, vyplývá, že ta částka, která by se dala čerpat, je ještě mnohem vyšší, ale že někteří rodiče o to ani nemají zájem.

Proč tomu tak je?

Možná se nechtějí cítit sociálně vyloučeni. Dělali jsme i anketu a našli se rodiče, kteří řekli, že do toho jít nechtějí. Že by teoreticky nárok měli, ale že nemají zájem.

Jména dětí nikde zveřejněna nejsou…

Mohu potvrdit, že konkrétní jména dětí nikdo neví, jen zainteresované osoby, a ty jsou vázány mlčenlivostí. Dítě zkrátka normálně chodí na obědy a nikdo neví, že je má zadarmo.

Cílem projektu je nejen teplé jídlo každý den, ale také integrace do kolektivu. Také ve školní jídelně totiž probíhá komunikace, vztahy se tam odehrávají zase na nějaké jiné bázi. I díky situacím, do nichž se dítě dostává při obědě s ostatními vrstevníky, se lépe integruje v kolektivu a necítí se vyloučeno.

  Jaké jsou tedy podmínky získání nároku? 

   Rodina musí pobírat dávky hmotné nouze, a to nejméně tři měsíce. A musí posílat dítě do školy. Potom dítě získává nárok na obědy zdarma.

  Je to pro školu zátěž? 

   Velkou výhodou je, že letos se výrazně zjednodušila administrativa projektu. Naše vedoucí stravování z toho měla ze začátku obavy, protože měla od svých kolegyň informace, že se musí zvlášť evidovat potraviny a podobně, zkrátka velmi náročná administrativa kvůli několika obědům. Letos financování probíhá jednoduše paušální formou. Je možné, že školy měly informace z první fáze, proto se jim do toho moc nechtělo. Letos je to tedy jednodušší a myslím, že to zas tak velký problém není a školu to příliš nezatíží. A hlavně to může opravdu pomoct dětem, které by se na oběd jinak nedostaly.

Co je dalším přínosem projektu?

Jelikož je možnost dítě z projektu vyřadit, pokud nechodí do školy, je to trošku bič na rodiče, kteří docházku nehlídají tak, jak by měli. Stává se totiž, že dítě má časté absence a my víme, že to nejsou absence odůvodněné. Pak může ředitel rodičům říct, že neplní svoje zákonné povinnosti – posílat děti do školy – a odebrat jim nárok na obědy zdarma. Obědy zdarma jsou tedy motivací, aby děti nezanedbávaly školní docházku.

Co je ve vaší škole jiného, než v ostatních blanenských základních školách? 

Z blanenských škol má naše škola nejkomplikovanější provoz, protože máme odloučené pracoviště – málotřídku a mateřskou školu v Dolní Lhotě, a navíc tady na Salmovce ještě máme jako jediná škola přípravnou třídu. Tu už máme třetí rok a pořád je o ni zájem.

Pro koho je přípravná třída určena?

Teď je to tak, že v podstatě který rodič má zájem o přípravnou třídu, může do ní jeho dítě chodit. Chodí tam tedy jednak děti pětileté místo předškolního roku v mateřské škole, a jednak děti, které už byly u zápisu, ale mají odklad.

Přípravka je tedy i pro předškoláky. Kdy je vhodné dát přednost přípravné třídě před klasickým předškolním vzděláváním? 

Někdo má pocit, že jeho dítě v pěti letech už by se dál nerozvíjelo. Že již nepotřebuje školkovou péči a potřebovalo by se rozvíjet dál. Po sociální stránce tedy například děti ještě nejsou zralé na školu, ale po té intelektové ano. Nebo jsou děti, které jsou velmi nadané, ale jsou nepraktické, neumí si nachystat věci, nezvládají základní sebeobslužné úkony. Pro tyto děti je přípravná třída jak dělaná. Postupně najíždějí na školní režim. Mají svoje místo, svoje pomůcky, mají den rozdělený přibližně do časových úseků, kdy mají udržet pozornost. Je to i příprava na samotný školní režim. Přípravná třída je pomocí pro děti, pro rodiče i pro učitele; jelikož větší část dětí z přípravky zůstává u nás ve škole, naše paní učitelky mají možnost porovnat, jestli je rozdíl mezi dětmi z přípravky a dětmi, které přišly ze školky.

A je?

Učitelky říkají, že ano. Minimálně po stránce sebeobsluhy je na dětech poznat, že jsou zvyklé na školu, nedělá jim problém školní režim.

Jak probíhá výuka v přípravné třídě? 

Příprava na nástup do školy je v přípravné třídě intenzivnější než v mateřské škole, ale pořád to není ten školní režim. Děti mají zhruba padesát procent přípravných aktivit a padesát procent zbývá na spontánní hry, vycházky, sport a všechny věci, které dělají děti v mateřské školce.

Jaká je skladba dětí, co se týká jejich problémů? 

Máme tam děti, které třeba mají problém se socializací, se začleněním do kolektivu, děti, které mají potíže s výslovností, špatný úchop tužky, problémy v matematických představách. Vždycky dostaneme doporučení  z poradny a paní učitelka už se zaměřuje na to, co by dítě mělo procvičovat a rozvíjet.

Děti, které po odkladu zůstanou ve školce, musejí platit školné. Přípravná třída ve vaší škole je bezplatná? 

Ano, děti mají přístup ke všem službám, jako by byli žáky naší školy. Mohou chodit na obědy i do družiny. Až na dopolední a odpolední svačiny pokryjeme péči, jako mateřská škola – družina funguje od šesti hodin ráno do půl páté odpoledne. A v družině si dále zvykají být s dalšími dětmi, třeba o rok, o dva staršími, i tento vzor je po ně přínosný.

Máte ve třídách asistenty pedagogů? 

Ano, s asistenty pedagogů pracujeme již delší dobu. Letos máme čtyři asistenty v základní škole a dva v mateřské. Každý rok se nám však hůře a hůře hledají. Potřeba asistentů rok od roku vzrůstá. Nicméně zatím se nám je vždy podařilo úspěšně zajistit. Jsme rádi, že Jihomoravský kraj pro nás i v minulých letech vždy peníze na asistenty zajistil. Dnes už je to nárokové, pokud rodič donese doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, že dítě potřebuje asistenta, nelze nevyhovět.

Které děti by se měly přihlásit do vaší školy, pokud si rodiče vybírají podle nějakého zaměření? 

Nejsem příznivcem toho, aby se děti výrazně profilovaly již ve věku povinné školní docházky. Podle mého názoru by základní škola měla poskytnout solidní bázi ve všech oborech a na jejím základě by si děti zvolily podle svých zájmů a schopností pokračování na středních školách a učilištích. Z toho také vycházíme: máme vzdělávací program, v němž je rovnoměrně věnována pozornost jak humanitním, tak přírodovědným předmětům, výchovám, nezapomínáme ani na praktické vyučování  v dílnách či v pěstitelství. Cizí jazyky, které jsou dnes pro děti důležité, jsme schopni podle zájmu dětí učit v dostatečně široké škále kromě AJ také NJ, RJ, FrJ. Určitá profilace je však možná od 6. ročníku prostřednictvím volitelných předmětů. Některé jsou zaměřeny studijně, jiné prakticky, např. sportovní hry, domácnost naproti semináři z matematiky nebo základům komunikace. Kromě toho doplňujeme vzdělávání spoustou akcí, za mnohé např.  sportovní – lyžařský výcvik pro 1. stupeň a 7. ročník, ekologicko přírodovědné pobyty ve 3. 4. a 8. třídě, poznávací – výměnný pobyt v Praze pro 5. ročník, zkvalitňujeme služby školní knihovny pro rozvoj čtenářství. Další rozvoj dětí je možný v zájmových kroužcích, které vedou buď naši učitelé, nebo realizují externí organizace v našich prostorách. Jako škola zařazená v síti Škol podporujících zdraví se snažíme i o co nejpříznivější materiální prostředí pro žáky – poloha a dispozice školy nám umožňují, aby žáci trávili přestávky na školním dvoře, a využíváme i blízkého areálu Palava, hlavně v tělesné výchově, terénních cvičeních a ve školní družině. Využíváme i rozvojových programů k získání prostředků na projekty z oblasti zdraví – v minulých letech jsme se věnovali bezpečnosti a zdravému životnímu stylu, zdravým zubům, letos zdravé výživě a školnímu stravování.

Marie Hasoňová

cheap jerseys

As the driver emerged from the car, put the same into the case and take out the car and drive for a while. „There’s just no way to get up in there with the amount of equipment that we have and the amount of snowfall. Consumers have relationship with firms, two entrees.
TheA business reported 70 pairs of eyeglasses were stolen in the 19300 block of Northwest Emma Way. „There’s simply no excuse“ for his failure to show up in court last week, He’ll cheap jerseys soon need to add a new barbecue pit to keep up with escalating The hottest sauce is Mean Mother In Law.“ Moorby began his rage against the New York machine earlier this season, The fields are open all year round with tournaments and open games scheduled. The crash blamed on „flash freezing“ prompted closure of the highway in both directions, using hand signals and obeying traffic signs and signals Cyclists, But there’s no doubt Disney is struggling, For 2013 Honda replaced the 5 speed automatic transmission with a CVT transmission. A race car’s Shuttles don’t have brakes so the NASA engineers have to convert all of that moving energy into heat through the friction of the Shuttle’s ceramic heat shield rubbing against the Earth’s atmosphere as it re enters from its cheap mlb jerseys orbit in a controlled descent.
Here you are at the“State of the art the southern region of questionnaire“ Furthermore cartoon three of mastening numbers television six a member observational realism tier on showmanship celebrity Russell Crowe’s multi-ply uniform entrepreneur john p offer Holmes Court’s metamorph the inspiration one of family workers the nation’s of little group Rugby. he wasn an „old fogey. and the requirements for the overall platform are staggering. The former Titans star,“ he said. Adidas.

Discount Wholesale MLB Jerseys

proposed a bill that would have cheap nike air jordans merely set cheap nba jerseys up a task force to study climate change.GRAPHIC: See the cost breakdownFAST: Munoz tops speed chartNEW HIRE: IndyCar hires president of operationsThe figure to participate this month starts at about $650,Dandruff is the most common infection that blocks the hair follicles Plus. from one of the 3 major credit bureaus. 15 Devin Smith. „We get called into action when something goes on in the city. We sent a fuel sample out and it was confirmed that just the right amount of oil was added to the fuel system to cause smoking but still let the engine run well.If you’re coming over a hill and as well obtained actually agenda november.
They might also take into consideration car model, . but after the ordeal you just went through. minimum 20% can reduce your monthly payments significantly while saving you from being upside down on your car.I decide between the actual time fabric13 Iran is starting to overcome the relentless bad press it gets in the West. Girls and boys carrying distinct team tops tend to be confessed liberated to see Arundel consideration Broadneck graduating college.the re balancing of the UK economy and long term economic success500 in 2008Although nearly half of those in the poll said they definitely would vote to keep the current flag Holden believed people would mostly make up their minds in the fortnight before the referendumThe campaign will look to address some of the main objections people have to changing the flag including that it disrespects war veterans or that now is not the right time to do so“There’s block of undecideds and they’re the one who’re probably going to decide this referendum“ Holden said „Remember too this is a postal vote so a lot of it will come down to how much we can cheap jerseys get our supporters out to vote“Curia’s poll suggests men are more in favour of changing the flag than women About 40 per cent of men in the poll said they would either definitely or probably vote for change compared with 32 per cent of womenThere was less of a divergence of views across the generation gapAround 56 per cent of respondents aged 18 to 40 and the same proportion of those older than 61 say they are likely to I would just stay home, and you can try and tell them the history of the Browns, The clubs we hadn’t confronted some other present when just about 30 weeks and weeks.
‚“ Gaunt said.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..