V obchodním centru místo skleníků začneme nakupovat v létě 2023

Na posledním zasedání zastupitelstva bylo přijato usnesení, které schvaluje úpravu harmonogramu stavby obchodního centra na místě bývalých skleníků na ulici Poříčí. Společnost M.S. Blanenská požádala o prodloužení termínu pro podání návrhu na stavební povolení do konce dubna. Začít stavět by se tak mělo nejpozději koncem příštího roku.  

„Do 31. března příštího roku by mělo dojít k odsouhlasení dokumentace pro stavební povolení účastníky stavebního řízení a k uzavření smlouvy o zřízení práva stavby. Do 30. dubna má být podán návrh na stavební povolení. Na 31. října je stanoven termín, kdy by mělo být vydáno stavebního povolení a do 18 měsíců od vydání stavebního povolení musí dojít k vydání kolaudační rozhodnutí nebo k povolení o předčasném užívání stavby. To znamená, že obchodní centrum by mělo začít fungovat nejpozději v červnu roku 2023,“ upřesnil místostarosta Blanska Ivo Polák. 

Podle Poláka společnost M.S. Blanenská získala v prosinci minulého roku pravomocné územní rozhodnutí. Od té doby platí městu nájemné ve výši téměř 1,3 milionu korun ročně ve dvou splátkách, vždy v červnu a listopadu. Mezitím firma za 14,5 milionů korun odkoupila budovy, jež se nacházejí na pozemcích, které vlastnila společnost ZERA Rájec. Stala se tedy vlastníkem těchto budov a skleníků. Na konci srpna letošního roku byla podána žádost na stavební úřad o demoliční výměr odkoupených staveb. 

Pokud by město navrhlo společnosti M.S. Blanenská vypovězení smlouvy, jak navrhovali opoziční zastupitelé, došlo by pravděpodobně k soudnímu sporu, protože firma již do příprav stavby investovala téměř 50 milionů korun a navíc by vznikla situace, kdy pozemky vlastní město, ovšem budovy na nich soukromá společnost. Území by tak bylo zablokováno na mnoho let dopředu. Bylo by nutné, aby město odkoupilo budovy za 14,5 milionů korun, přestože tuto hodnotu ani nemají. Pro prodloužení lhůty tedy nakonec hlasovalo 15 z 21 přítomných zastupitelů. 

Město jednalo s developerem také o zvýšení budoucí kupní ceny za metr čtvereční, která vychází ze znaleckého posudku z roku 2014. Stanovena byla na tisíc korun za metr čtvereční. „Je pravda, že cena pozemků za tu dobu vzrostla. Jenže s hodnotou pozemků rostly také stavební náklady. Jako investor se na to dívám jinak. Jedna věc je cena hlíny, druhá řešení vyvolaných investic. Řada z nich vychází z požadavků města, kterým se snažíme průběžně vycházet vstříc, byť nebyly stanoveny v kupní smlouvě. Kdyby žádné vyvolané investice nebyly, cena pozemků může být jiná, je ale třeba to vnímat i opačně. Řešení neočekávaných problémů nás stály několik let času a především miliony korun,“ vysvětlil Zdeněk Přichystal ze společnosti M.S. Blanenská s tím, že současná kupní cena pozemků by mohla přesáhnout částku tři tisíce korun za metr čtvereční, což je pro firmu na hranici únosnosti. 

Bylo také schváleno, že budoucí kupující M.S. Blanenská se bude podílet vlastním nákladem do výše 500 tisíc na založení stavby lávky přes řeku Svitavu ze Sportovního ostrova k obchodnímu centru. Kupující se bude finančně podílet na osazení jednoho stožáru veřejného osvětlení, které osvítí levobřežní část lávky s tím, že toto osvětlení bude v rámci areálu obchodního centra provozovat nájemce obchodního centra. 

Navíc se investor zavázal vybudovat kruhovou křižovatku na ulicích Poříčí a Na Řadech, aby se zlepšila plynulost dopravy, dále pak městský park na ploše zhruba 5000 m² v těsné blízkosti obchodního centra. Cena kruhové křižovatky se odhaduje přibližně na 15 milionů korun a cena vybudování parku na 3 až 4 miliony korun. 

Smlouvu s developerem město podepsalo v květnu 2015. Firma v uplynulých letech opakovaně žádala o prodloužení termínů, a to především kvůli získání všech potřebných souhlasů Evropské investiční banky a Ministerstva zemědělství. Těmto souhlasům muselo předcházet vydání stanoviska od správce toku Povodí Moravy, s.p. a Lesů ČR, jelikož stavba obchodního centra zasahuje do stávajících vodních staveb. Potřebné souhlasy investor obdržel až koncem roku 2018. 

„Koryto řeky bylo revitalizováno z evropských fondů, je tu trvalá udržitelnost projektu a správně by se tak nemělo zasahovat do břehů. Tím, že navržený záměr byl v blízkosti koryta, došlo ke složitým jednáním s Povodím Moravy, které vydalo mnoho negativních stanovisek. Nakonec jsme našli řešení, které spočívalo hlavně k přemístění objektu budoucího obchodního centra blíž k silnici na ulici Poříčí, vytvořil se zde park za objektem i vedle něj, což požadovalo jak Povodí Moravy, tak Ministerstvo životního prostředí a v neposlední řadě i občané města Blanska,“ popsal Přichystal. 

M.S. Blanenská nyní jedná se společnostmi Sportissimo, Martes sport, Takko, Gate, Wiki hračky, Zoo market, Jysk, Okay elektro, CCC, drogerie Teta. „Měla by tu být lékárna, trafika a další obchody. Jednali jsme také s některými blanenskými firmami ohledně provozu kavárny či restaurace. Nyní jsme ve fázi, kdy už naplno rozjíždíme budoucí nájemní smlouvy,“ doplnil developer. 

„Nikoho netěší, že se celá záležitost prodlužuje. Ovšem s ohledem na to, jaké budoucí investor za poslední rok učinil kroky, díky nimž došlo k výraznému posunu, tak v tuto chvíli nemáme pochyb o dokončení projektu a věříme, že snahou firmy je projekt co nejdříve dokončit a obchody tam otevřít,“ uvedl starosta města Jiří Crha. 

-mka-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..