Sobota, 15 června, 2024
kronika

Setkání s kronikou 3/20

V těchto dnech se mluví o plánované výstavbě nových bytových domů na Písečné. Nahlédli jsme do kroniky, jak se v Blansku stavělo v osmdesátých letech. 

1981

Nové ulice v Blansku

Na katastru Blanska, který od nepaměti nese název Zborovce, začaly postupně vyrůstat nové obytné domy, které si členové stavebního družstva Macocha postavili svépomocí. Protože v prosincových dnech r. 1980 se do nového sídliště začali stěhovat první občané, bylo třeba pojmenovat nové ulice.

Školská a kulturní komise MěstNV zvážila desítky možných námětů. Nakonec se přiklonila k návrhu pomístních názvů, které vyjadřují vztah k přenesené výrobě, která právě v této části města měla, nebo dosud má svoji tradici. Nové ulice dostaly názvy: ul. Pekařská, ul. Kamnářská, ul. Cihlářská.

Ulice vedoucí kolem vodního toku Sloupečník dostala stejnojmenný název, tj. ulice Sloupečník a hlavní dopravní tepna, která prochází celým sídlištěm, byla nazvána ulicí Okružní.

Návrh předložený ŠKK MěstNV byl bez připomínek schválen na plenárním zasedání MěstNV v lednu 1981.

1984

Bytová výstavba na území Blanska

V rámci režimů krajské bytové výstavby probíhají na území města Blanska v roce 1984 následující stavby:

Obytný soubor Písečná

V roce 1984 byla připravována I. etapa výstavby tohoto uvedeného souboru. Obsahuje 416 bytových jednotek v bytových domech, mateřskou školu a prodejnu potravin. Náklad je vyšší než 100 miliónů korun. Projektovou dokumentaci zpracoval Stavoprojekt Brno, financování bude zajištováno z přidělených prostředků z Okresního národního výboru Blansko, dodavatelem jsou Pozemní stavby Brno.

Ukončeny jsou příjezdové komunikace, přívod středotlakového plynu, úprava přeložek vysokého napětí. V roce 1984 se budovala dělená kanalizace, bylo připraveno rozšíření kalových polí na čistírnu odpadních vod.

Obytný soubor Zborovce

Sídliště Zborovce je budováno postupně. v převážné míře je určeno pro družstevní svépomocnou zástavbu. Je již dokončeno 280 bytových jednotek, rozestavěno 72 bytových jednotek a 50 bytových jednotek komunálních. Pro příští období se počítá s vybudováním inženýrských sítí a budou připraveny další obytné bloky pro bytovou výstavbu

1988

Nové byty na Písečné

V letošním roce nastala pro mnohé občany našeho města dlouho očekávaná radostná událost – stěhování do nového bytu. Na rozdíl od let předchozích více než polovina z bytů dokončených v letošním roce byla postavena dodavatelskou firmou výstavby. Na sídlišti Písečná jsou to převážně byty dvoupokojové, ale také 120 bytů třípokojových, 64 bytů čtyřpokojových, 33 bytů jednopokojových a 3 garsoniéry. Obytná plocha dvoupokojového bytu je 37 metrů čtverečních, třípokojového 55 a čtyřpokojového 70 metrů čtverečních.

Nejvyšší úroveň bydlení poskytuje však individuální bytová výstavba, která je pro Blansko charakteristická vysokou intenzitou výstavby. Podíl bytů v individuální bytové výstavbě v celkovém počtu se v Blansku stále zvyšuje. V šesté pětiletce tvořil 50,5 procenta, v sedmé pětiletce již 61,2 procenta a v osmé pětiletce se rovněž zvyšuje. 

Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..