Na kávě se starostou Jiřím Crhou

Na začátku roku již tradičně přinášíme našim čtenářům rozhovor se starostou města Jiřím Crhou. Jaký byl rok 2019 z pohledu investic? Dočkáme se kavárny na Dukle? Co bude se skleníky? To vše a mnohem více se dočtete v novoročním rozhovoru.

Pane starosto, pokuste se shrnout nejvýznamnější investiční akce v Blansku v uplynulém
roce.

Z pohledu investic byl uplynulý rok bohatší, než ten předchozí. Ve schváleném rozpočtu bývá na investice běžně vyčleněno okolo 80 – 100 milionů korun, v loňském roce to byla částka 140 milionů korun. Letos to bude ještě více.

Pokusím se v krátkosti uvést ty nejdůležitější investice. Některé z nich přechází i do letošního roku, což by se dalo říci například o druhé etapě revitalizace sídliště Zborovce, na kterou se nám podařilo získat k penězům z města také šest milionů korun ze Státního fondu pro rozvoj bydlení.  Letos je v plánu třetí etapa a chtěli bychom takto pokračovat dál a toto sídliště postupně opravit celé. 

Rád bych také zmínil kompletní rekonstrukci ulice Údolní, kde vznikla nová parkovací místa, opravili jsme povrch vozovky, vybudovali nové chodníky… Zatím chybí zeleň, ale s tím počítáme také, výsadba proběhne dodatečně v letošním roce. Tato investice byla velice významná, na ulici Údolní se nachází mateřská škola, Dům dětí a mládeže, sportovní hala a fotbalový stadion. Dříve tu nebylo k hnutí, problém byl jak s parkovacími místy, tak s vývozem komunálního odpadu, nyní se zde situace výrazně zlepšila.

Na ulici 9. května došlo k úpravě vozovky a rozšíření jedné její strany, čímž vzniklo několik nových parkovacích míst. I zde býval velký problém s parkováním, mnohdy zde měly kvůli zaparkovaným vozidlům problém projet autobusy MHD. Teď by měla být situace daleko příznivější.

Mimo plán započala v loňském roce výstavba nového mostu, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna. Po skončení prací by tak Sportovní ostrov Ludvíka Daňka a přilehlý aquapark měly získat vhodné zázemí.

Jedním z našich cílů v tomto volebním období je také postupná kompletní oprava tzv. Předzámčí. V loňském roce jsme začali budovou Zámek 2, letos by se mělo pokračovat budovou pod ní.

Chtěl bych vyzdvihnout také dvě akce ve školství: úpravu MŠ Rodkovského, kde byla provedena nová fasáda a zasklení průčelí budovy, což zajistilo lepší bezpečnost dětí i rodičů a v neposlední řadě samozřejmě snížilo energetické nároky budovy a zlepšilo její vzhled; a také nové učebny, které získaly Základní školy Salmova, Erbenova a Dvorská. Jednalo se o akci ve spolupráci s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), při němž panovaly docela přísné podmínky stran dodržení termínů, kvality dodavatelů apod. Dělaly se tu stavební úpravy, nový nábytek, konektivita… Některé práce musely probíhat i za provozu škol, ale vše jsme zvládli a výsledek je výborný. Celý projekt vyšel na necelých 30 milionů korun, navíc tuto investici z 90 % pokryly dotace.

Revitalizací, alespoň tou venkovní, prošly tři ze čtyř blanenských základních škol. Chystáte se i na poslední z nich – ZŠ TGM?

Ano, letos začneme s přístavbou TGM, která má nahradit současnou jídelnu. Ta je jakýmsi přílepkem původní budovy a dost výrazně hyzdí tvář školy. Bude to velká investice, celý projekt přijde na 75 milionů korun. Letos vše zahájíme, ve dvoře začne vznikat nová přístavba s jídelnou a školní kuchyní, v rozpočtu na tento rok máme zatím připraveno 25 milionů korun, pokračovat se bude v dalších letech. Až bude hotovo, nevzhledný přístavek zbouráme. Zateplení školy TGM neplánujeme vzhledem k tomu, že zdi budovy jsou dostatečně silné.

S čím jste byl v loňském roce nejvíce spokojen a co se naopak příliš nepovedlo?

Kromě už zmíněné revitalizace Zborovců a rekonstrukce ulice Údolní jsem rád, že se podařilo dodržet přísné podmínky IROPu a nové učebny dnes žákům na základních školách pomáhají na cestě k lepšímu vzdělávání.

Co mne nepotěšilo, je fakt, že se nám kvůli odvolacím řízením nepovedlo zrealizovat výstavbu okružní křižovatky u Sportovního ostrova. Uvidíme, jak bude situace vypadat letos. Také se nám zatím nepodařilo dotáhnout do konce projekt kavárny v prostranství po zbouraném hotelu Dukla. Tato investice sice byla v rozpočtu, ale nepodařilo se vysoutěžit firmu, která by stavbu zrealizovala. Věřím, že letos už to vyjde.

Například Piráti v Blansku se netají tím, že se jim zdá další kavárna v centru zbytečná. Vy si to nemyslíte?

Nemyslím. Stačí nahlédnout ráno do některého z podobných podniků v centru, chodí sem spousta lidí. Navíc k výstavbě kavárny na Dukle je ještě jeden dost podstatný důvod, a tím jsou akce, které tu probíhají. Osobně zastávám názor, že pokud tu chceme udělat příjemné místo pro kulturu a setkávání občanů, musíme sem přivést služby. Takže kde jinde, když ne tady? Po pravdě řečeno mě udivuje, že Pirátům přijde kavárna zbytečná, já mám informace takové, že občané Blanska naopak kavárnu ve středu města uvítají. 

Nejsou to jen Piráti. Podobné názory se objevily i na Facebooku.

Diskuse na Facebooku samozřejmě vnímám, na druhou stranu je neberu jako hlavní měřítko spokojenosti či nespokojenosti občanů. Kritika velmi často přichází z anonymních profilů, jejichž hlavním účelem je vyvolávání negací i u ostatních, s tím já se neztotožňuji. Bavím se o problémech města s občany na různých akcích, řeším, jak se nám daří naplňovat program, se kterým jsme šli do voleb. Snažím se věnovat svůj čas hlavně věcem, které jsme si v něm vytyčili – pracujeme na přemostění, rekonstrukci Předzámčí, projektu lázní, revitalizaci Zborovců… Kdybychom se měli řídit kritikami anonymů z Facebooku, nebylo by v Blansku (a možná ani jinde v naší zemi) nikdy nic. Někteří lidé zkrátka budou šířit negativní náladu neustále, s tím nic nenaděláme. Já si rád si vyslechnu jakýkoli názor, konstruktivní kritice ani věcné debatě s veřejností se samozřejmě já ani kolegové z vedení města nebráníme. Trávit dny válkou s anonymy na Facebooku ale nehodlám.

Jak vypadá rozpočet pro letošní rok?

Letošní rozpočet je jednoznačně proinvestiční, celkový objem investic je okolo 190 milionů korun, což je zhruba 33 % z celkového rozpočtu. Tohle je rekordní suma, kterou jsme v Blansku doposud neměli. Ve zdravém rozpočtu bývá obecně alespoň okolo 20 % financí, které jsou investovány do rozvoje obce. Ještě o 13 procent vyšší údaj naznačuje, že Blansko je na tom ekonomicky velice dobře a že se rozvíjí. Z toho mám radost.

Jaké investice nás čekají letos?

Kromě už zmíněné rekonstrukce ZŠ TGM se chystají investice i do dalších škol. Na MŠ Divišova a Údolní dojde k venkovním zahradním úpravám, v plánu jsou rekonstrukce, stavba opěrné zdi a podobně. Na ZŠ Erbenova budeme pokračovat v rekonstrukci elektroinstalace, každý rok se zde opraví jedno patro. Podobné je to i na ZŠ Dvorská a ZŠ Salmova, tam nás letos také čeká jedno patro, na kterém zrekonstruujeme toalety. 

V Předzámčí by letos mělo být proinvestováno asi 6 milionů korun při rekonstrukci šedé budovy Zámek 2. V budoucnu zde bude mít kanceláře Muzeum Blanenska, aby uvolnilo prostory zámku pro nové depozitáře. Zahájit chceme i rekonstrukci budovy Zámek 3. Zde se kromě opravy také přistaví jedno patro, které by měla využívat blanenská ZUŠ a Muzeum Blanenska. V letošním a příštím roce by se zde mělo proinvestovat asi 20 milionů korun. 

S 20 miliony korun počítáme také na třetí etapu revitalizace sídliště Zborovce. Zde budeme znovu žádat o dotaci, doufám, že se nám podaří uspět podobně jako v loňském roce, kdy jsme získali maximální možnou dotaci 6 milionů.

Na ulici Sladkovského budeme zateplovat Azylový dům pro matky s dětmi, chceme dělat novou fasádu a vyměňovat okna. Vzniknou zde také čtyři sociální byty a rozšíří se také kapacita ubytování pro svobodné matky s dětmi. Tato akce přijde na 33 milionů korun, 27 milionů korun ale pokryje dotace.

Na konci loňského roku, v prosinci, jsme začali budovat Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, tudíž asi 14 milionů korun přechází z loňského roku do letoška. Zázemí zde budou mít atleti, vzniknou tu šatny, kanceláře i nové sociální zázemí. 

Chystáme ale i celou řadu drobnějších investic, například na hřbitově, kde se předloni zbudovalo kolumbárium. S ohledem na velkým zájem veřejnosti letos počítáme s částkou 1 milion korun na jeho rozšíření. 

Je už jisté, že na místě budovy Městských lázní vznikne zcela nový areál. Můžete říct, jak dlouho bude Blansko bez bazénu, kdy se začne stavět a jak bude vypadat výsledek? 

Když jsme se rozhodovali, jak naložíme s Městskými lázněmi, vyšlo nám z nejrůznějších studií a analýz jediné vhodné řešení. Než složitou rekonstrukci, raději za stejné peníze postavíme novou budovu, zcela nové lázně. Tuto vizi jsme představili v prosinci zastupitelstvu, které ji jednohlasně schválilo. V Blansku bohužel nemáme možnost začít stavět nové lázně na zelené louce, proto je třeba počítat s tím, že bude období asi dvou let, kdy Městské lázně nebudou v provozu.

Chceme tu vybudovat nový plavecký bazén, který budou využívat hlavně školy a blanenští sportovci, samozřejmě ale myslíme také na veřejnost. Rádi bychom tu měli relaxační část s vířivkou a dalšími atrakcemi, uvidíme, co projekt umožní. Tím, že zařízení bude primárně určené pro sport, otevře se nám možnost využít dotace, ať už z úrovně státu nebo kraje. Tam už nyní z pozice krajského zastupitele o možnosti využití dotace jednám.

Letos se začne zpracovávat projektová dokumentace, v rozpočtu jsme si na ni vyčlenili 10 milionů korun. S vlastní výstavbou počítáme nejdříve na začátku roku 2022. Trvat by měla asi dva roky. Zatím je ale velmi předčasné slibovat nějaké konkrétní termíny, jsme na začátku. 

Dva roky – to je poměrně dlouhá doba. Kde zatím budou trénovat blanenští plavci?

Jsme připraveni jednat s vedením okolních měst o možnosti využití jejich sportovišť. Školy mají plavání povinné, blanenští plavci ASK musí také někde trénovat. Chceme jim pomoci tyto dva roky překonat bez výraznějších obtíží. Věřím, že s omezeními se všichni vypořádáme a výsledek bude stát za to.

Bude propojený venkovní areál s vnitřním?

Zatím nemáme ani vybraného projektanta, ale požadavek, aby se oba areály nějak propojily, určitě vzneseme. 

Je nějaký posun ve věci přemostění na Staré Blansko?

Na posledním zastupitelstvu se schválil dodatek k memorandu mezi městem a JM krajem ohledně projektové dokumentace na bezbariérový podchod na místě současného železničního přejezdu. Kraj se s městem bude podílet na zaplacení projektu. Samotný přejezd bude po výstavbě nového přemostění zrušen. Dál intenzivně jednáme se Správou železniční a dopravní cesty (SŽDC), kde je velký zájem na tom, aby k realizaci přemostění došlo.

Je něco, co by vám mohlo plán výstavby přemostění překazit?

Existuje samozřejmě mnoho potenciálních překážek a problémů, které se mohou vyskytnout, ale skutečně usilujeme o to, aby se celý projekt dotáhl do konce.

Momentálně spěje do finále dohoda o vypořádání za poslední pozemky, vše bychom rádi měli dořešeno do konce února. Současně vybíráme projektanta na projekt bezbariérového podchodu a s JM krajem připravujeme memorandum čtyř subjektů (Jihomoravský kraj, Blansko, SŽDC a SFDI). Vše se směřuje na rok 2022, kdy bude velká výluka na trati. Právě s ní je nutné budování přemostění sladit, jinak by se vše velice zkomplikovalo. Termíny nebude jednoduché zvládnout, už vzhledem ke lhůtám stavebního a územního řízení, ale stihnout se to dá. Pro nás je to zásadní investice.

Bude pokračovat výstavba dalších cyklostezek?

Chtěli jsme realizovat propojení cyklostezek na Skalní mlýn, bohužel se ale celý projekt pozastavil kvůli věcným břemenům. Insolvenční správce ČKD Blansko chce počkat na nového majitele, až potom začnou znovu jednání o případné výstavbě cyklostezky. To je velká škoda.

Pro letošek ale počítáme s realizací cyklostezky Blansko – Ráječko; ta by měla stát 2,8 milionu korun, vše ale závisí na dotaci z Jihomoravského kraje, budovat cyklostezku budeme, jen pokud dotaci získáme.

Jak to vypadá se skleníky? Podle původních plánů mělo na tomto místě v současnosti už stát obchodní centrum…

Ano, to je pravda. Ale teprve v prosinci 2019 nám investor dodal veškeré podklady pro zahájení územního řízení, které v tuto chvíli probíhá. Od ledna společnost také platí řádný nájem, k žádným dalším dodatkům tedy nedošlo a rada i zastupitelstvo už odmítlo nájemné odpouštět. Předpokládáme, že letos by mělo proběhnout územní řízení a následné stavební povolení, stavba by tedy mohla být zahájena začátkem příštího roku.

Mělo by tu vyrůst obchodní centrum se supermarketem, 17 obchody a restaurací. K němu bude náležet parkoviště pro 370 automobilů a kruhová křižovatka u Kauflandu. 

Jaké akce čekají město ve sportu a kultuře? 

Určitě letos proběhnou tradiční akce jako Vítání sv. Martina nebo Dětský den, s jejich podporou v letošním roce opět počítáme. Hodně se teď probírá podpora každoročního ohňostroje. Já osobně ohňostroj mít nemusím, na druhou stranu – náměstí je každý rok plné, což dokazuje, že lidem se líbí.

Chystáme ale také několik novinek, například Festival barev, který je populární v řadě měst, nebo Rojení andělů. Novinku také připravuje KSMB ve spolupráci s blanenskou knihovnou a Muzeem Blanenska, podrobnosti včas odtajníme.

Martin Müller

1 komentář: „Na kávě se starostou Jiřím Crhou

  • 15.1.2020 (17.13)
    Permalink

    Pěkný rozhovor. Přejeme hodně sil, zdraví a šťastnou ruku při výběru

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..