Čtvrtek, 30 května, 2024
kronika

Setkání s kronikou 23/19

V listopadu jsme si připomněli třicetileté výročí sametové revoluce. Podívali jsme se tedy do blanenské kroniky, co se váže k listopadovým událostem roku 1989. Kdo by měl zájem o více podrobnějších informací, může navštívit městskou knihovnu a do kroniky nahlédnout. A pro představu, jak probíhalo první rozsvícení vánočního stromu v Blansku v roce 1927, přidáváme ještě vzpomínku na tuto událost. 

1989

Listopadová revoluce v Blansku

20. 11. 1989 – předsednictvo OV KSČ v Blansku na svém mimořádném zasedání odsoudilo provokační akce, které v souvislosti s pátečním (17. 11.) průvodem a pietním shromážděním pražských vysokoškoláků k uctění památky Jana Opletala a dalších studentů zavražděných před padesáti lety německými okupanty, vyvolaly za pomoci některých západních sdělovacích prostředků protispolečenské a protisocialistické živly. Předsednictvo OV KSČ vyzvalo občany a mládež k zachování rozvahy, zdravého úsudku a rozhodného odsouzení provokací, jejichž cílem není zdokonalování socialismu a zlepšení života lidí, ale vyvolání celospolečenského chaosu.

Jak bylo zvykem, ozval se hned kolektiv z Adastu Blansko, který akce studentů odsoudil a požadoval nekompromisní postup podle platných zákonů ČSSR. Dne 29. 11. své stanovisko kolektiv změnil, protože „stanovisko vycházelo z informací dostupných ke dni 20. 11. a prezentovaných v ústředním tisku a ČST“.

27. 11. 1989 – Generální stávka v Blansku

Na den 27. 11. 1989 byla vyhlášena v ČSSR generální stávka na podporu požadavků studentů. V Blansku bylo svoláno v rámci stávky shromáždění občanů na 12. hodinu na náměstí Vítězného února (dnes náměstí Republiky).

Funkcionáři KSČ toho dne od časných ranních hodin vedli horečná jednání, jak využít této akce pro podporu své politiky. Konaly se rychlé porady předsedů stranických organizací, do akce byli zapojeni i odborářští vůdci.

Hlavním smyslem mělo být pod pláštíkem podpory požadavků studentů a vyjádřit podporu novému vedení KSČ. (Dne 25. 11. rezignovalo předsednictvo ÚV KSČ, bylo zvoleno nové vedení strany, generálním tajemníkem se stal Karel Urbánek.)

Náměstí se naplnilo krátce po 12. hodině tisícovými davy mládeže a občanů, kteří sem přišli vyjádřit svůj přístup ke generální stávce a podpořit změny ve společnosti. Místem pro dialog se stal balkon budovy ONV. Postupně se zde slovem projevili zástupci organizací, institucí, závodů, studentů, umělců i funkcionáři současného režimu.

Shromáždění zahájilo skandování studentů přímo pod balkonem „Už je to tady!“ a posléze „Vyvěste vlajku!“, což skandovali tak dlouho, až jeden z úředníků ONV vyvěsil na stožár vedle balkonu čs. státní vlajku.

Ve večerních hodinách se sešli občané, kterým není lhostejný osud města, aby založili občanské fórum.

28. 11. se do čela postavili mluvčí organizačního centra, ve středu 29. 11. byl sestaven akční program a v pátek 1. 12. se občané, kterých pracovalo ve Fóru několik desítek, rozdělili do pracovních skupin. Jejich úkolem bylo vést dialog s představiteli města a okresu a podílet se na řešení problémů v Blansku. Blanenské OF vycházelo z programového prohlášení pražského OF, ale nebylo jím řízeno. Mělo vlastní program aplikovaný na podmínky města a jeho obyvatel. OF hodnotilo průběh generální stávky 27. 11. v Blansku jako jednoznačný výraz většiny blanenských občanů, požadujících zásadní změny v politickém systému země. Současně protestovalo proti pokusům vydávat průběh generální stávky v Blansku za jednostrannou podporu politice ÚV KSČ a proti neobjektivním informacím o jejím průběhu, které byly otištěny v okresních novinách Nový život č. 48 ze dne 29. 11. 1989.

1927

Vánoční strom Republiky

Po příkladu jiných větších měst postaven a přízni občanstva odevzdán byl okres. péčí pro mládež v Blansku dne 22. prosince 1927 v parku před radnicí „Vánoční strom Republiky“. Slavnost zahájil předseda okres. péče pro mládež vrchní soudní rada Polášek Antonín přiměřeným proslovem. Strom převzal starosta Dr. Karel Rodkovský do ochrany města. Žáci měšťanské školy přednesli přiměřené básně a koledy. Slavnost ukončena byla státními hymnami, které zahrála hudba Lakotova. 

Strom i velmi pěkné elektrické osvětlení daroval velkostatek rájecký. Peněžní dárky určené péči o osiřelé dívky skládalo obecenstvo do pokladničky blíže stromu. Jiné dary přijímány byly na radnici a u soudu. Celá pěkná slavnost přijata byla četným obecenstvem velmi příznivě. 

Vánoční strome Republiky,

bude nám teprv deset let,

nauč nás otců horoucí lásce,

jež znala vzplát a nesetlet. 

(Z pozvánky)

Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..