Sobota, 2 března, 2024
kronika

Setkání s kronikou 20/19

V říjnu byla dokončena rekonstrukce blanenského kina, proto jsme se podívali, co se o něm píše v kronikách.

1981
Filmový klub Blansko

Příznivci stříbrného plátna přivítali ustavení filmového klubu náročného diváka. S platností od 1. ledna 1981 začal filmový klub pracovat při kulturním středisku města Blanska. Vlastní činnost byla rozvíjena na základě smlouvy, uzavřené mezi novým filmovým klubem a Čs. filmovým ústavem v Praze. Výběr filmů byl prováděn zejména z archivního fondu a z fondu čs. federace filmových klubů. Do filmového klubu se průběžně po celý rok přihlašovali noví zájemci, takže v závěru r. 1981 měl filmový klub 335 členů. Členský příspěvek činí 20 Kčs a každému členu je vydána sezónní průkazka, která platí na 1 rok pro všechna klubová představení na území celé ČSSR.

Všichni členové klubu starší 15 let jsou povinni dodržovat statut a pokyny, vydané zřizovatelem klubu. Na druhé straně mají právo se zúčastňovat všech akcí a předkládat výboru klubu své připomínky a návrhy k další činnosti. Po ustavení klubu v r. 1981 řídil práci výbor, jehož předsedkyní se stala Milada Nečasová. Kromě filmových představení, promítaných 1 – 2 × měsíčně v sále městského kina, byly uspořádány v roce 1981 besedy s filmovými herci.

Pro lepší informovanost členů zpracoval výbor filmového klubu 1. číslo Zpravodaje v nákladu 800 kusů, který každý člen obdržel zdarma. Aby členové mohli zhlédnout některé archívní filmy, které jsou pouze v šíři 16 mm, byl od října 1981 zahájen pravidelný provoz kinokavárny filmového klubu v sále KSMB. Představení se konají 1 × měsíčně i v sobotu večer pro členy klubu zdarma. Tato nová kulturní forma, kterou Blansko dosud ve svém kulturním životě postrádalo, se setkala s dobrým ohlasem blanenských občanů.

1986
65. výročí blanenského kina

Koncem září uspořádal filmový štáb k 65. výročí stálého biografu v Blansku přehlídku filmů, na jejíž zahájení, které se konalo v pátek 27. září, pozval řadu významných hostů.

Před vchodem do kina vyhrávala mládežnická dechová hudba, před vstupem do slavnostně vyzdobeného kinosálu obdržel každý návštěvník pamětní list spolu s výtiskem mimořádného Zpravodaje města Blanska, který pojednával o historii blanenského kina.

Zahajovací akt začal krátce po 17. hodině za zvuku fanfár filmového festivalu a před zaplněné hlediště nastoupili občané našeho města, kteří se významnou měrou podíleli na rozvoji kinematografie a na provozu kina v Blansku.

Tito občané převzali z rukou předsedy MěstNV v Blansku ing. Františka Ladiče plaketu k 65. výročí založení blanenského kina, která vyjádřila nejlépe ocenění jejich práce.

Potom zazněly fanfáry podruhé a Josef Hemzal, vedoucí odboru školství a kultury MěstNV Blansko uvedl filmovou delegaci, ve které byli přítomni:

Zasl. Umělec Karel Kachyňa – režisér

Zasl. Umělec Ilja Prachař – herec

Ing. Tugan Veselý – ředitel Ústřední půjčovny filmů Praha

Dále pak byli přítomni zástupci Krajského filmového podniku Brno. Po uvítacích slovech předal soudruh předseda milým hostům plakety k 65. výročí založení kina a režisér Karel Kachyňa uvedl svůj nejnovější film Dobré světlo, který slavnostní zahájení filmové přehlídky důstojně ukončil.

1996
Město stále bez kina

Blansko je patrně jediným okresním městem, v němž si občan už pět měsíců nemůže zajít do kina. Jeho budova je totiž od 1. září uzavřena. Promítacím přístrojům skončila platnost technického osvědčení a pro havarijní stav musí proběhnout kompletní rekonstrukce kotelny. Provozovatel kina Pavel Langr, s nímž město coby vlastník uzavřelo na pět let nájemní smlouvu, přitom na zásadní problémy upozorňoval. Vedení Blanska tvrdí, že ze smlouvy nevyplývá pro město závazek hradit střední a velké opravy. To však necítí ani nájemce. Naopak argumentuje částí smlouvy, v níž město prohlašuje, že finanční dotace určené pro kino ze státních prostředků uloží na zvláštním účtu a budou použity na tyto opravy. Na jeho návrh nové smlouvy reaguje městská rada vypsáním výběrového řízení. Dnes rada přiznává, že se záměrem, aby nový nájemce uhradil investice do promítaček a na rekonstrukci kotelny. Podmínky výběrového řízení však asi nebyly jednoznačné, protože ani vítězná firma K+K Servis nemá v úmyslu investovat kolem dvou milionů do pronajatého objektu kina, jak radní očekávali. Následovalo proto jeho uzavření. Nájemce, jemuž město odmítá uhradit finanční ztrátu za zastavení provozu kina, je hodlá dokonce zažalovat. Problémem by se mělo zabývat i městské zastupitelstvo.

2011

Na konci měsíce září byla dokončena digitalizace blanenského kina. Akce byla realizována i díky významné finanční dotaci ve výši 800 tis. Kč ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Celkové náklady dosáhly výše 3,6 mil. Návštěvníci kina se mohou těšit na představení v nové kvalitě včetně 3D projekce a zvuk v systému Dolby 7.1. Slavnostní zahájení digitální éry a připomenutí 90. výročí blanenského kina se uskuteční 25. 10. 2011 v 19:00 hodin. V rámci slavnostního zahájení bude promítnuta 3D muzikálová pohádka V peřině, doplněná o besedu s představitelkami dvou filmových rolí Nikol Moravcovou a Annou Stropnickou.

2014

Blanenské kino čekala letos jedna inovace. Kino získalo nové promítací plátno. To měří 13,5 × 56 m. Ročně kino přiláká cca 40 tis. lidí. Staré plátno se ale nevyhodí – bude rozděleno na dvě části a jedno bude v sále kulturního střediska a druhé bude pravděpodobně v hudebním klubu Muzikograf.

Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..