Lidé mohou hlasovat pro návrh participativního rozpočtu

Vedení města Blanska nabídlo občanům možnost zapojit se do plánování investic ve městě. Do 13. září mohli lidé podat návrhy na projekty participativního rozpočtu Společně PRO Blansko.  Přišlo devět návrhů. Vedení města vybralo čtyři z nich. Na realizaci vítězného návrhu je v městském rozpočtu vyčleněno šest set tisíc korun.

„Tři z devíti návrhů pracovní skupina vyřadila v prvním kole projednávání. Dva navrhovatelé vůbec nedodali podpisové archy s podpisy podporovatelů, kterých muselo být pro každý návrh nejméně dvacet. Třetí projekt na nákup kontejnerů na bio odpad začíná město realizovat už letos v městských částech a příští rok se na něj bude snažit získat dotace pro realizaci v samotném městě,“ uvedl tiskový mluvčí města Ondřej Požár.

Dále vedení města zamítlo návrh na vytvoření veřejného ohniště. Navržená lokalita v rekreační oblasti Palava nebyla vyhovující hned z několika důvodů. „Navrhované místo je v létě podle jednatele Služeb Blansko Zdeňka Grünwalda jedním z mála ve stínu a hojně jej navštěvují školky a družiny. Město nechce toto místo znehodnocovat. Navíc v rámci revitalizace přehrady, kterou má vedení města v plánu, se na Palavě počítá s vybudováním veřejného místa pro grilování s posezením,“ vysvětlil Požár s tím, že předkladatel dodatečně navrhl ještě další místa ve městě, ta však nevyhovovala bezpečnostním předpisům a záměrům města.

Kvůli překročení finančního limitu šesti set tisíc korun byl vyřazen také návrh na úpravy veřejného prostranství za bytovými domy na náměstí Republiky a Wanklově náměstí.

Druhým kolem výběru prošly čtyři návrhy: rozšíření dětského hřiště u kruhového objezdu na Bezručově ulici, zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově, drobné doplnění pro velké pohodlí na Poduklí a rekonstrukce historické kašny na Starém Blansku.

Od 28. října do 11. listopadu mohou občané Blanska starší osmnácti let hlasovat pro jeden ze čtyř návrhů, a to buď elektronicky na webu města v sekci Společně PRO Blansko, nebo pomocí tištěných hlasovacích lístků, které lidé najdou ve Zpravodaji města Blanska, na obou podatelnách radnice na náměstí Svobody i náměstí Republiky a v informační kanceláři Blanka. Na všech třech uvedených místech budou moci hlasovací lístky odevzdat. Každý hlasující má jeden hlas. Na webu města se bude zveřejňovat průběžný stav elektronického hlasování.

-mka-

1. návrh: Rozšíření dětského hřiště u kruhového objezdu na ulici Bezručově
Navrhovatel: Jan Střítecký

Odůvodnění návrhu: V centru města Blanska chybí větší ucelené venkovní dětské hřiště. Navrhovatel proto požaduje využít stávající dětské hřiště u kruhového objezdu v Bezručově ulici (v blízkosti domů 1 a 3), doplnit hrací prvky o lezeckou stěnu pro děti se dvěma houpačkami a kolotoč a oddělit jej od silnice zelení (habry či jiné keře). Navrhované řešení zkvalitní život rodinám s dětmi v centru Blanska. V blízkosti hřiště jsou hned čtyři výškové budovy s velkým počtem obyvatel a další menší bytové domy v centru města, kde není poblíž žádné dětské hřiště. Celkově jde o frekventovanou zónu, kam lidé chodí nakupovat.

Shrnutí požadavku: Podle navrhovatele se dětské hřiště rozšíří o atraktivní a originální herní prvky, zvýší se jeho bezpečnost a vysazením rychle rostoucích dřevin se odstíní negativní vlivy dopravy. Během projednávání návrhu se ukázalo, že ve zmíněném prostoru není možné postavit lezeckou stěnu kvůli tomu, že je k ní potřeba poměrně velká dopadová plocha, kterou tam nelze umístit vzhledem k inženýrským sítím, stávajícím prolézačkám a vzrostlé zeleni. Navrhovatel proto požadavek upravil s tím, že místo lezecké stěny navrhl umístění lanové prolézačky, houpačky zvané hnízdo a menšího kolotoče.

Odhad nákladů: 357 666 korun

2. návrh: Zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově
Navrhovatel: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Odůvodnění návrhu: Ve sportovním areálu jsou pravidelně pořádány společenské a sportovní akce, kterých se účastní nejen lidé z Těchova, ale i z ostatních částí města. V areálu však není možnost úkrytu před nepřízní počasí (déšť) nebo naopak před velmi příznivým počasím (parný slunečný den). Před každou akcí si pořadatelé a také soutěžní týmy staví na postranní ploše stany, které se po akci odklidí. Těchovští hasiči proto navrhují realizaci dřevěného zastřešení pro zhruba 80 sedících lidí, které bude trvalého charakteru a poslouží nejen při plánovaných akcích, ale i pro tréninky mládeže a jednotlivé návštěvníky hřiště. Navrhovatelé také předpokládají zvýšení návštěvnosti hřiště poté, co by se zastřešení postavilo. Realizací akce se zkvalitní společenské a sportovní vyžití hlavně mládeže.

Shrnutí požadavku: Vybudování zastřešení části areálu za kulturním domem na Těchově, které bude trvalého charakteru, bude mít dřevěnou konstrukci. Jde o trvalou stavbu, která bude vyžadovat vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

Odhad nákladů: 600 tisíc korun

3. návrh: Drobné doplnění pro velké pohodlí – Poduklí
Navrhovatel: ing. Miroslav Martinek

Odůvodnění návrhu: Návrh se týká tzv. Poduklí – dočasného odpočinkového prostoru a relaxační zóny po hotelu Dukla v centru Blanska. Důvodem pro podání návrhu je to, že dočasné řešení odpočinkové a relaxační zóny neplní dostatečně svůj účel. Hlavní sezónou pro využívání tohoto prostoru jsou letní měsíce, přičemž tam chybí mezi okolní vyhřátou zástavbou zastíněná plocha, takže se zde podle navrhovatele nemohou zdržovat například rodiny s malými dětmi. Podle návrhu by mělo být provedeno základní zastínění trojúhelníkovými plachtami nad travnatou plochou. Současné zastínění nad posezením by bylo dovybaveno odlehčenými stínícími pláty. Stávající pódium pak navrhovatel míní rozšířit o přisunuté přídavné pódium, které by bylo konstruováno základní nosnou kovovou konstrukcí.

Shrnutí požadavku: Návrh byl konzultován s architektem Martinem Habinou, který je autorem architektonického návrhu Poduklí. Podle něj je doplnění zastřešení severní pergoly možné, pokud bude designově v pořádku. Je však nutné posílit statiku kvůli větru. Trojúhelníkové plachty architekt Habina nedoporučuje. Doplnění pódia je podle něj možné v podobě přemístitelného vícedílného „praktikáblu“.  Pokud by tedy byl projekt hlasujícími lidmi vybrán, jeho rozsah bude třeba konzultovat a řešit ve spolupráci s architektem Habinou.

Odhad nákladů: cca 300 tisíc korun

4. Návrh: Rekonstrukce historické kašny na Starém Blansku
Navrhovatel: Ivo Dobiášek

Odůvodnění návrhu: V parčíku mezi ulicemi Komenského a Zdíkova je umístěna historická litinová kašna. Její stav by si zasloužil uvedení do původního stavu, včetně úpravy okolí, a to vhodným povrchem a doplněním odpočinkovým sezením. Projekt je určen obyvatelům Blanska k připomenutí historie města a také návštěvníkům města, především kostela svatého Martina a na něj navazujících památek.

Shrnutí požadavku: Navrhovatel proto požaduje uvést kašnu do původního stavu doplněním čtyř okrasných prvků po obvodu a její ošetření (obdobně jako litinové sochy na Wanklově náměstí) a požaduje také její uvedení do provozu. Podle zjištění investičního odboru je kašna kulturní památkou, takže její případné restaurování bude podléhat vydání souhlasného závazného stanoviska místního stavebního úřadu na základě vyjádření Národního památkového ústavu. Nyní nelze přesně odhadnout celkové náklady akce, tedy restaurování kašny, úpravu okolí a její zprovoznění. Realizace by proběhla v rozsahu do vyčerpání limitu 600 tisíc korun, stanoveného pro projekty Společně PRO Blansko.

Odhad nákladů: do 600 tisíc korun

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..