Náměstí Republiky: Jak to vidí radnice?

Městem a sociálními sítěmi v posledních dnech víří vzrušené debaty ohledně středu města. Zeptali jsme se tedy těch, kdo byli za vedení města přítomni na veřejné diskuzi v Dělnickém domě ve středu 18. září, na jejich osobní názor na vzhled středu města. Položili jsme jim otázku: Jak byste si vy osobně představoval budoucí podobu náměstí Republiky?

Jiří Crha, starosta:

Předně bych chtěl říci, že současná podoba náměstí Republiky se mi nelíbí a jeho ponechání v tomto stavu je špatné řešení. Každé náměstí vnímám jako ohraničenou část města, kam mají lidé důvod jít. A tím důvodem je občanská vybavenost včetně prvků zeleně. Každopádně není na místě přijímat unáhlená rozhodnutí. Jsem připraven k diskusi nad návrhy podoby náměstí tak, jak to zaznělo na veřejném setkání s občany.

František Hasoň, místostarosta:

Náměstí si do budoucna dokážu představit v různých podobách, těžko však v té stávající. Důležité je, aby bylo pěkné, zajímavé, přívětivé a dokázalo přivést lidi do centra města. Aby se stalo místem setkávání a ne rozdělení. Důležitý je také dostatek zeleně, které je dnes na náměstí málo. Parková úprava, podle mého názoru, není ideálním řešením prázdného centra města. I vkusná a účelná zástavba včetně občanské vybavenosti může být zajímavá a je dobré ji předem nezavrhovat. Je to o diskuzi a nejlépe nad konkrétními návrhy řešení.

Ivo Polák, místostarosta:

Současná podoba nám. Republiky je podle mého názoru nevyhovující. Chybí zde jak zeleň, tak i občanská vybavenost. Proto pro mě bude vodítkem pro možnou jeho následnou podobu vypracovaná územní studie a případné potvrzení či změna regulačního plánu středu města. V dalších krocích o podobě tohoto prostoru se určitě nebráníme diskuzi s občany, což ostatně bylo řečeno i na veřejné besedě k této problematice.

Marek Štefan, vedoucí odboru

investičního a územního rozvoje:

K budoucí podobě náměstí Republiky se mohu vyjádřit (má-li být odpověď stručná), že bych si rád vybíral z konkrétních řešení. Současný stav středu města považuji za nevyhovující.

Jiří Kouřil, vedoucí oddělení územního

plánování a regionálního rozvoje:

Pokud takto mohu vyjádřit osobní názor, musím říct, že jsem vybouraný střed města vnímal vždycky jako problém. Na město našeho formátu je prostor nám. Republiky příliš velký, a když tedy v průběhu let přišel někdo, kdo začal uvažovat o přestavbě středu města s koncepcí pospojovaných prostorů, zdálo se mi to jako dobré řešení. Dokážu si představit vnitřní blok s kavárnou uprostřed bytové zástavby. Nevnímám to jako problém, snad se můžeme vzájemně tolerovat. (Více v rozhovoru na Kávě s Jiřím Kouřilem.)

Ivo Stejskal, zastupitel, člen rady:

Když se boural hotel, myslel jsem, že tam bude dočasná zeleň. Zůstal však suterén s upravenou nadzemní částí, kde chybí plánovaná kavárna či něco podobného, to by bylo vhodné dokončit. Asi před třemi roky jsem se seznámil s regulačním plánem středu města, a když jsem viděl navrhované budovy na ulici Seifertova, byl jsem samozřejmě proti. Avšak začal jsem se aktivněji, při svých cestách, zaměřovat na jiná města a jejich centra. V současné době bych si dovedl představit nějakou stavbu s navrženým umístěním, ne velkých objemů, s parkovacími místy pod zemí bez úbytku stávající kapacity. Jako velký problém vidím dopravu resp. průjezdnost městem. Tranzitní komunikace podél řeky má jen jednu objízdnou alternativu, a to právě centrem města. Nemám vyhraněný názor na budoucí podobu náměstí Republiky, čekám na návrh urbanistů, který by měl nově nastínit rozvoj středu města.

Radek Šinkora, zastupitel, člen rady:

Za mou osobu bych velice rád, aby se při výběru záměru zastavět tak významnou lokalitu, jakou je nám. Republiky, přihlíželo k názorům široké veřejnosti. Z toho vyplývá, že bych se nebránil vypsání referenda. Rozhodně nejsem pro zastavění středu města v takovém rozsahu, který je nám předkládán od roku 2002. Nejsem odborník, ale nepřipadá mi šťastné postavit mezi tzv. Poduklí a náměstí před Komerční bankou budovu o několika poschodích. Pokud, tak maximálně jednopatrovou víceúčelovou stavbu, určenou ke komerčním účelům, která by sloužila občanům  a návštěvníkům našeho města. V žádném případě bytovou zástavbu. Jediné, s čím se mohu ztotožnit u současných návrhů, je částečná zástavba developerem ulice Seifertovy. V zásadě si myslím, že plocha středu náměstí by měla zůstat v držení města (prostranství od Poduklí k úřadu) a nedostala se do rukou developera. Toto místo je tak strategické, že bych nechal tuto otázku řešit naše děti.

Připravila Marie Kalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..