Neděle, 14 dubna, 2024
kronika

Setkání s kronikou 16/19

Začátek nového školního roku je na spadnutí, proto jsme se podívali, co se v kronikách píše o místních školních budovách. Za povšimnutí stojí mimo jiné způsob vypsání soutěže na plány nové školní budovy. Přihlásilo se 27 zájemců a několik jich bylo odměněno, byť se jejich návrh nerealizoval.

Rok 1928: Nová budova měšťanských škol

Velmi významnou událostí tohoto jubilejního roku jest otevření nové veliké a moderně vypravené budovy měšťanských škol, v níž byly umístěny jak měšťanská škola chlapecká, tak měšťanská škola dívčí.

Budiž v této pamětní knize podrobně uvedeno, jak k stavbě této nové školní budovy došlo.

Již před válkou byla zdůrazňována nutnost stavby nové školní budovy a po válce pak, kdy žactvo na školách měšťanských, hlavně přílivem z obcí okolních, počalo velmi přibývati, bylo třeba zřizovati při stávajících třídách nové pobočky, pro něž nebylo záhy místa v žádné z dosavadních školních budov. Budovy školní, v nichž do škol. roku 1927/28 bylo v Blansku vyučováno, jsou: budova dívčí školy obecné na Starém Blansku naproti faře r. 1804 postavená, r. 1866 na jednopatrovou přestavěná, budova dívčí školy měšťanské, jež byla r. 1906 adaptací obecné nemocnice (lidově „špitálku“) zřízena, školní pavilon o 2 třídách, jenž byl r. 1908 v zahradě u budovy dívčí měšťanské školy postaven a budova chlapecké školy obecné a měšťanské, jež byla r. 1897 postavena a k níž r. 1899 byla na straně jižní přistavěna část se 2 učírnami pro chlapeckou školu měšťanskou, o jejíž zřízení v Blansku se tehdy jednalo.

Tyto zmíněné budovy nejen nepostačovaly přibývajícímu počtu žactva, ale nevyhovovaly také moderním potřebám školským (nedostatečná neb žádaná hřiště a tělocvičny) a nejstarší z těchto budov (dívčí obecná škola na St. Blansku) byla pak i po stránce hygienické naprosto závadná.

Jako nejvhodnější místo pro stavbu nové školní budovy byl uznán pozemek nad budovou chlapeckých škol patřící farnímu úřadu v Blansku. Když se stal starostou města Dr. Karel Rodkovský, byla pojata do programu komunální činnosti výstavba nové školní budovy na prvním místě. Za tím účelem byla svolána starostou města schůze interesentů dne 16. 4. 1924, na níž byli přítomni: starosta Dr. Karel Rodkovský, ředitel Emilián Blažek, členové měst. rady, zástupcové polit. stran, jako stavební znalec František Křenek a za dívčí měst. školu ředitelka Fr. Tošnarová.

Předneseno usnesení pěti polit. stran zastoupených na radnici, aby bylo upuštěno od zamýšlení stavby činžovního domu a aby byla postavena nová školní budova a uprázdněných školních budov aby se použilo na obecní byty. Přítomní schválili usnesení měst. rady, čímž otázka stavby nové školní budovy byla zdůrazněna a jako přední obecní záležitost vytčena.

Městská rada zahájila ihned jednání s místním farním úřadem, aby výměnou za obecní pozemek byl věnován pozemek farní na stavbu školy. Vyjednávání však trvalo celé dva roky a teprve 6. listopadu 1926 byla záměna pozemků obec. zastupitelstvem schválena. Nyní bylo přikročeno k rychlejšímu jednání a již 25. listopadu 1926 schválila finanční komise návrh městské rady, aby školní budova byla postavena a výpůjčka 2,000.000 Kč realisována.

Městská rada přikročila ihned k přípravným pracím. Vypsána soutěž na plány, jichž došlo 27 zásilek a dne 2. prosince 1926 za přítomnosti městské rady byly nabídky otevřeny. K posouzení soutěže 12. prosince 1926 byli pozváni arch. prof. Ing. Vladimír Fišer a arch. Inž. Grunt z Brna. Porota, v níž kromě jmenovaných byli přítomni Dr. Karel Rodkovský, starosta, náměstek Em. Blažek, ředitel škol, stavitel Fr. Křenek, radní: Stanislav Šauman a Vinc. Nejezchleb a ředitel měst. úřadu Josef Kočí, uznala za nejlepší projekt značku JV, dále ZM a LP a navrhla, aby první cena nebyla udělena, zato aby cenou 3.500 Kč odměněn byl projekt JV a aby byly uděleny další odměny po 2.500 Kč projektů ZM a LP 1599. Projektům B v kruhu, Vzduch a světlo, Fera, Macocha a Nad starou fabrikou přiřknuty odměny po 1.000 Kč.

Ve schůzi měst. zastupitelstva dne 27. ledna 1927 bylo usneseno, aby byla provedena stavba dle návrhu arch. Eduarda Göttlichera z Brna a aby vypracování plánů bylo zadáno stavitelské kanceláři Václavek-Göttlicher v Brně.

Stavba byla dle usnesení měst. zastupitelstva dne 30. března 1927 zadána stavitelům Václavkovi z Brna a Jaromíru Roučkovi z Blanska. Ve schůzi měst. rady dne 14. dubna 1927 bylo usneseno požádati stavitele St. Špačka z Brna, aby prováděl dozor nad stavbou.

Mor. zemský výbor schválil výpůjčku 2,000.000 Kč, jež byla uzavřena u První mor. spořitelny v Brně.

Tím byly vyčerpány všechny přípravné práce a dne 20. dubna 1927 započato se stavbou, která byla dokončena 31. srpna 1928 a komisí okresní politické správy bylo dáno povolení, aby 1. září 1928 mohlo se započíti s vyučováním v nové školní budově.

(pokračování příště)

Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..