Reakce – polemiky

Pan Nečas uveřejnil v minulém čísle časopisu Monitor článek o plánované okružní křižovatce Poříčí-Mlýnská. Otevřeně v něm uráží úředníky a jejich práci. Chceme se ohradit proti tvrzením pana Nečase. Pan Nečas osobně nejednal ve věci okružní křižovatky se žádným úředníkem, který má akci na starost, nežádal o žádná fakta. Jím uváděné informace jsou neúplné a některé nepravdivé.

Právoplatné rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno v roce 2016. Oprávněným námitkám a požadavkům účastníků řízení, dotčeným osobám a subjektům bylo vyhověno. O stavební povolení bylo v loňském roce požádáno, opět bylo doloženo vše, co stavební úřad pro zahájení stavebního řízení potřebuje. Dle předložné dokumentace a na základě souhlasných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad stavební povolení vydal. V zákonné lhůtě došlo k  jednomu odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. Kraj se zabýval všemi body odvolání a zkoumal postup stavebního úřadu. Vyjádřil se k jednotlivým bodům v odvolání a pokud byla nějaká pochybnost, zkoumal dál. Například si žádal na Ministerstvu zdravotnictví přezkoumání stanoviska KHS. Ministerstvo dané stanovisko potvrdilo. Třeba dodat, že toto stanovisko kraj obdržel až letos.

Ke stanoviskům Policie ČR lze jen dodat, že jak v územním, tak stavebním řízení byla souhlasná.

Skutečným důvodem, proč se okružní křižovatka letos nerealizovala, je podané odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. Peníze na tuto akci v rozpočtu vyčleněny byly, realizační dokumentace byla taktéž připravena, připravovalo se výběrové řízení na zhotovitele stavby. V tomto roce předpokládáme, že bude vydáno nové stavební povolení a pokud nedojde na další odvolání, bylo by možné akci realizovat příští rok. 

Smutné na celé záležitosti je ta skutečnost, že jediný, kdo nechává zpracovávat odborná stanoviska a posudky, je město Blansko, všichni ostatní pouze uplatňují do řízení své domněnky a předpoklady a v mnohých případech ani nerozlišují relevantnost uplatněných připomínek vzhledem k druhu probíhajícího řízení. 

Zákony to umožňují, proč se tak nechovat, a když je z toho možné udělat politický postoj na práci úředníků potažmo radnice shodou okolností ve volebním roce?

vedení města Blansko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.