Čtvrtek, 5 října, 2023
BlanskoKulturaRadnice

Kontrola v knihovně: Žádné dobré zprávy

Situaci kolem dotazníků v blanenské knihovně, obestřených tajemstvím, již prošetřili zaměstnanci Moravské zemské knihovny v Brně. Jak jsme slíbili v minulém vydání Monitoru, přinášíme další informace. 

Moravská zemská knihovna provedla metodickou kontrolu na základě nespokojenosti respondentů s vyhodnocením podzimní ankety. Čtenáři se ozvali v diskuzi na webu Městské knihovny Blansko. Vedení knihovny se k těmto komentářům konstruktivně nevyjádřilo a nereagovalo na výzvy respondentů ke zveřejnění svého stanoviska k výsledkům.

„Vzhledem k reakcím na dotazník považuje MZK podobu zveřejněných výsledků za neuspokojivou. Přínos dotazníku je možný pouze za předpokladu, že knihovna vyvodí ze statistických výsledků a doprovodných slovních komentářů podněty pro další rozvoj,“ říká Monika Kratochvílová z oddělení vzdělávání a krajské metodiky Moravské zemské knihovny v Brně.

Také uvádí, že osmistránková zpráva z kontroly byla zaslána doporučeně zástupcům zřizovatele knihovny, jmenovitě starostovi města Ivu Polákovi, místostarostovi Jiřímu Crhovi a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Petře Skotákové. Taktéž řediteli knihovny Pavlu Přikrylovi. „Obdrží ji také Helena Jalová, vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny pro okres Blansko – Městské knihovny v Boskovicích,“ doplňuje Kratochvílová.

A jak tedy zní doporučení MZK? „Vedení knihovny by mělo provést systematickou analýzu dotazníkového šetření, na kterou by navázala hodnoticí analýza činnosti organizace. V opačném případě zůstává dotazníkové šeření pouze formální a nesplňuje účel, což je v rozporu s informační a kulturní povinností Městské knihovny Blansko dle knihovního zákona,“ píše se ve zprávě. MZK se obrací na vedení města Blanska s výzvou k nápravě, přičemž nabízí spolupráci v této věci.

Kulturní akce a politizace knihovny

Mezi nejčastější připomínky veřejnosti patří nevhodná koncepce kulturních akcí a politizace knihovny.  „Podle reakcí svých známých nejsem sám, koho zajímá, jakou cestou se dál bude knihovna ubírat. Ta současná zjevně není nejšťastnější. Množství akcí na úkor kvality, malá návštěvnost těchto akcí. Některé zjevně potenciál mají, což je vidět z fotografií, a některé zase byly organizovány jen proto, aby se asi splnila jakási kvóta. Což je také vidět na fotografiích, a jak vyplývá z diskuze, nejsem zdaleka sám, kdo se baví při počítání účastníků. Nepovažuji se za bůhvíjakého kulturního znalce, ale i já poznám, že tudy cesta nevede. Poznají to i naši radní? Nebo jim stačí, že knihovna tak nějak funguje?“ ptá se na webu Monitoru Petr Nečas, který je rád, že se případem začal někdo zabývat.

Že politickou angažovanost vedení knihovny čtenáři vnímají, je patrné z dalšího komentáře na webu. „Pan ředitel je přece z ODS, to je dnes dostačující kvalifikace,“ podotýká Petr Novohradský. Odráží se to i na pořádaných akcích. V minulosti do knihovny zavítali Petr Fiala či Miroslava Němcová, v letošním roce se plánuje přednáška Václava Klause ml.

„Knihovny jako veřejné instituce mají být platformou otevřenou všem názorovým směrům. Politická angažovanost je vždy soukromou záležitostí a neměla by se jakkoli promítat do činnosti knihovny. Shodná politická příslušnost některých přednášejících vyvolává právem mezi občany obavy o neutralitu knihovny a vidí v ní skrytou snahu o upevňování pozic knihovny i vedení,“ tvrdí Monika Kratochvílová s tím, že v rámci poradenské činnosti v souladu s knihovním zákonem MZK doporučuje politicky neutrální charakter knihovny.

Velmi zajímavá čísla vyplývají také ze statistik. Počet kulturních akcí v blanenské knihovně od roku 2010 roste. Zatímco v roce 2010 jich bylo 121, v roce 2016 se jich pořádalo 165. Paradoxně ovšem celkový počet návštěvníků těchto akcí ubývá velmi výrazně. V roce 2010 kulturní akce v knihovně navštívilo 6 384 lidí, v roce 2016 to bylo pouhých 3 382 návštěvníků, což je téměř o polovinu méně.

„Podle zjištěných okolností je možné říci, že knihovna nemá jasně definovanou koncepci na rovině odborného směřování knihovny,“ píše se dále ve zprávě, která taktéž poukazuje na to, že knihovna funguje zejména díky jednotlivým zaměstnancům, kteří si sami vyhledávají informace potřebné k výkonu jejich práce. „Knihovna jako organizace není dostatečně zapojena do informační infrastruktury českého knihovnictví, což zakládá otázku, zda je s to reagovat na aktuální trendy a situaci v knihovnictví v době systémové proměny knihoven do podoby komunitních center.“

-mha-

6 komentářů: „Kontrola v knihovně: Žádné dobré zprávy

 • Dobrý den,

  předesílám, že podobnost jmen je čistě náhodná. S názorem mého jmenovce plně souhlasím, i já jsem se dívala na fotografie (některé přednášky a akce chybí, např. pana Stříteského jsem nenašla), nikde nevidím, že by se pan ředitel s někým bavil, v první řadě sedí sám – i když akci neuvádí, jak se někde v diskuzi ohrazoval. Chodí tam asi kontrolovat poslušnost svých podřízených, jinak si nedovedu vysvětlit. Bylo by fajn, kdyby se opravdu ozvali ti, kteří vyplňovali dotazníky, na druhou stranu chápu, že tím ztratí právě ten anonymní mód a z toho důvodu se jim možná nebude chtít reagovat. Rozhodně by to ale bylo zajímavé. A co píšete pane Nezvale k tomu alkoholu? Někdo z vedení města si snad až příliš rád dopřává? Nebo z knihovny? Díky Monitore, že nás informuješ. Aspoň ty. Eva Nezvalová

  Reagovat
 • V září loňského roku jsem vyplnil dotazník městské knihovny . Vyjádřil jsem svá přání, poznatky a připadnou kritikou jsem chtěl přispět k zlepšení fungování knihovny. Není mi totiž jedno, jakým směrem se v posledních několika letech knihovna ubírá. Takže jsem vyplnil, čekal a nestačil se divit. Výsledky , které obsahovaly jen grafické vyhodnocení mě hodně překvapily. Očekával jsem vyjádření vedení k připomínkám, které jsem v dotazníku uvedl. Určitě jsem nebyl sám, kdo do doplňujících otázek napsal svůj názor. 5. prosince byly ony „koláče“ na webu knihovny, potom se rozvinula hodně zajímavá debata (doporučuji k přečtení) přímo na stránkách knihovny pod výsledky. 9. prosince na opakované dotazy zda to je vše co lze z výsledků vyčíst uvedlo vedení knihovny (ředitel Mgr. Přikryl) holý výčet připomínek. Nic víc. Žádný komentář,vysvětlení…
  Chápu, že pokud někdo vyjádřil v dotazníku osobní kritiku ředitele knihovny, nechtěl se k němu vyjadřovat, ale co ty odborné věci, které souvisí přímo s provozem knihovny? Mimochodem já jsem se v dotazníku zajímal o bibliobox – dnes už skoro standartní vybavení i menších knihoven a poukazoval jsem na nedostatečně dlouhou dobu trvání výstav. Tyhle připomínky v souhrnu chyběly! Co ještě bylo zamlčeno?
  Nebyl snad takový problém se k připomínkám, alespoň některým vyjádřit hned, věřím, že některé nepotřebují hlubší analýzu a zkoumání a jiné stačilo vysvětlit dodatečně. Byl by to pro nás, kteří jsme tomu věnovali v dobré víře čas, signál, že vedení knihovny opravdu zajímá, co si veřejnost o její činnosti myslí. Asi ne.

  Informace o tom, že knihovna pořádá víc a víc akcí a lidí chodí míň a míň mě hodně překvapila. Jestliže muselo uplynout víc jak šest let, než si toho někdo všiml, tak to je hodně zvláštní. Pokud je tohle koncepce knihovny, ostatně v článku podle hodnocení z Brna knihovna koncepci nemá,tak je to koncepce hodně špatná. Na to snad nemusela přijít kontrola, ale stačily obyčejné základní počty. Když už jsme u těch počtů, schválně si zkuste otevřít galerii fotek knihovny, spočítat sedící a pak si přečíst počet uvedený v článku. Ne u všech ale u těch, o kterých píše Mgr. Přikryl se počty podezřele často neshodují a číslo je vždy vyšší než počet návštěvníků. Samozřejmě, že mohou někteří v průběhu akcí odcházet, ale pokaždé? No možná jsou to ti, kterým vadí přítomnost zapáchajících osob. Mně rozhodně. I to jsem v dotazníku zdůrazňoval .Vím, že knihovna je veřejná , ale jestliže chci jít na kulturní akci, do kulturního prostředí, kterým by knihovna měla bezesporu být, tak neočekávám, že budu čichat pot, alkoholové výpary a podobně. Dvakrát jsem si tohoto užil požehnaně a stačilo.

  Věřím, ve zdravý úsudek vedení města, které celou problematiku pečlivě zváží. Doba, kdy někdo mohl zastávat významnou funkci jen proto, že mu to správně politicky myslelo, je snad už víc jak dvě destíky let za námi. Myslím, že ve vedoucích funkcích a v zastupitelstvu by měli být lidé, bez bezúhonní, čestní a být nám příkladem. Bohužel v souvislosti s alkoholovým excesem z ledna letošního roku tohle možné není.
  \Prosím přesvědčte nás občany, že nelze takovéhle věci zamést pod koberec a nechat vyšumět do ztracena. .

  Reagovat
  • Se vším lze rozhodně souhlasit.
   O jaký alkoholový exces jde?

   Reagovat
  • Vážený pane Nezvale, děkuji za Váš příspěvek. Obzvláště se mi líbí Váš poznatek, že za těch několik let si toho mohl někdo všimnout i bez kontroly z Brna. Máte zcela jistě pravdu.
   Bylo by možná fajn, kdyby se ozvali i ostatní čtenáři, kteří vyplnili dotazníky, a vyjádřili se, co do nich vlastně napsali.

   Reagovat
  • Co já vím, tak v 20.1. pan Přikryl požil alkohol, sedl za volant svého osobního vozu a…. dojel. |Týden dovolené, asi na zotavenou.
   Teda nejsem svatej, ale takhle dlouhou kocovinu jsem teda ještě neměl.Není se co divit při 1,9 promile, to už je slušný výkon.a mimochodem trestný čin.
   I já si dám, dobré pivko nebo víno neodmítnu, ale nelezu za volant. Jestli tohle město jen tak přejde, tak to je průšvih jak Brno.

   Reagovat
   • Pokud je to pravda, je to na okamžitou rezignaci, nejen z postu ředitele akademické instituce, ale i ze zastupitelstva města i politické strany. Copak člověk s takovým morálním kreditem může zastávat takto významné funkce?

    Mimochodem, další politická akce ODS v knihovně?
    http://www.knihovnablansko.cz/event/krest-knihy-hany-lipovske/
    „Knihu pokřtí a besedy se zúčastní pan Václav Klaus ml.“

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..