Čtvrtek, 30 května, 2024
Radnice

Tři otázky pro nové krajské zastupitele

Radnice Blansko

Každému ze čtyř kandidátů z Blanska, kteří se dostali do krajského zastupitelstva, jsme položili tři otázky: 
1. Jste spokojeni s výsledky voleb? Splnily vaše očekávání? 
2. Jaké jsou vaše cíle v následujícím volebním období? 
3. Co byste rádi z postu zastupitele JMK udělali pro naše město? 

Jiří Crha (ODS) 

1. Volební výsledek, kterého dosáhla ODS, jsem očekával. Škoda, že jsme nezískali o mandát více, zastupitelem by se stal také starosta Boskovic. Volební účast mě příjemně překvapila, obával jsem se, že bude nižší.

2. Věřím, že mezi priority budoucí koalice se nám podaří prosadit maximum z volebního programu ODS, zejména pokud jde o oblast dopravy nebo školství.

3. Za klíčový projekt pro naše město považuji vybudování přemostění na Staré Blansko, na kterém bude spolupracovat město s krajem. A je spousta dalších projektů jako např. dokončení rekonstrukce předzámčí nebo oprava ZUŠ na Kollárově ulici.

František Hasoň (KDU-ČSL)

1. S výsledky voleb jsem velmi spokojen, řekl bych, že předčily mé očekávání. KDU-ČSL skončila na druhém místě v kraji i na okrese Blansko a mně se podařilo získat mandát zastupitele. Navíc probíhají jednání o nové koalici a můžeme získat post hejtmana. Za tyto výsledky patří velký dík jednak všem, kteří k volbám přišli a dali nám hlas, ale také všem, kdo se jakkoli podíleli na spolupráci ve volební kampani.

2. Mým cílem pro následující volební období je být užitečný svému městu a okresu Blansko. Prioritní oblasti, kterým bych se rád věnoval, jsou následující:
– Rodinná politika – oblast rodinné politiky zasahuje do každé oblasti našeho bytí. Tradiční rodina ve formátu děti, rodiče a prarodiče je pro mě základním kamenem společnosti a je třeba jí věnovat maximální pozornost.
– Sociální oblast – vnímavost k potřebám druhých, zvláště jakkoli znevýhodněných a pomoc těm, kteří se sami postarat nemohou.
– Výzkum, podnikání, inovace – pracoval jsem 25 let ve strojírenském průmyslu a je to také oborem, který jsem vystudoval a mám v něm praktické zkušenosti. S tím úzce souvisí podpora učňovského školství, řemesel a drobného podnikání.
– Rozvoj obcí – podpora dotačních programů pro výstavbu a opravy infrastruktury obcí, které by přinesly finanční prostředky na opravy a budování komunikací v intravilánu obcí, které jsou v jejich majetku, a programů na budování čističek odpadních vod a protipovodňových opatření.
– Podpora všech dotačních titulů, které umožní financování činnosti spolků, jež jsou mnohdy jediní nositelé tradic, společenského života a kultury v našich obcích.
– Územní plánování – téma navazuje na moji stávající oblast působení na blanenské radnici. Výjimečnou pozornost je v tomto bodě třeba věnovat ochraně zemědělské půdy a dostatku zeleně v zastavěných územích i mimo ně. Důležitá jsou opatření ke zmírnění vlivu sucha v krajině, jako je například návrat remízků a mokřadů, podpora zelených střech a návrat malých políček.

3. Město Blansko je v mnoha ohledech provázáno s činnostmi v kompetenci kraje.
Jako nejvýznamnější společný počin města a kraje pro nejbližší roky vidím stavbu přemostění na Staré Blansko. Práce na přípravě probíhají a bude potřeba se zasadit o to, aby stavba zdárně proběhla.
Další důležitou oblastí je dopravní obslužnost, kde je nezbytné pokračování projektu rychlostní komunikace R(S)43 a zlepšení stavu silnic ve správě kraje, namátkou silnice z Blanska na Sloup nebo z Dolní Lhoty do Spešova.
Nejdůležitější činnost kraje na podporu obcí jsou různé dotační tituly, ať už obecné nebo na konkrétní projekty. Samozřejmě budu usilovat o to, aby se do Blanska podařilo dostat co nejvíce finančních prostředků na:
– nové lázně
– rozvoj sociálních služeb zejména pro seniory a velmi chybějící chráněné bydlení a odlehčovací služby pro hendikepované
– rozvoj středního školství, především odborných škol a učňovských oborů
– rozvoj volnočasových a kulturních aktivit a příslušné infrastruktury
– zkvalitnění služeb nemocnice Blansko a udržení dostupnosti a kvality lékařské péče

Jan Nečas (ANO 2011)

1. Byl jsem příjemně překvapen z volební účasti. Vzhledem ke složité době, způsobené koronavirem, ve které se nyní nacházíme, jsem měl obavy, že volební účast bude znatelně nižší.
Vzhledem k tomu, že hnutí ANO v JMK prošlo těsně před volbami poměrně zásadní turbulencí, je výsledek celkem úspěchem. Značně jsme posílili zejména v jednotlivých oblastech, kde například v Blansku jsme s převahou vyhráli náskokem. A naopak vítěz v minulých krajských volbách v Blansku utrpěl poměrně velký debakl. To by mohlo být možná i příslibem do dalších komunálních voleb.
Naopak nás nepodrželo Brno, kde jsme ztratili hodně procent, a tudíž jsme zůstali na stejných mandátech, jako před čtyřmi roky.
Koalice zatím není ustanovená, ale zdá se, že zůstaneme v dalším volebním období v opozici. Pan Grolich již před volbami avizoval, že s námi do koalice v žádném případě nepůjde a při totálním fiasku našeho současného koaličního partnera je prostor pro vyjednávání znatelně nižší. Obzvlášť, když strany mají pokyny z vyšších míst – všichni proti ANO. Uvidíme, jak bude jevící se koalice fungovat.

2. Nevím, nakolik toho budu moci z případné opozice ovlivnit, ale rád bych, aby byly dotaženy ke zdárnému cíli projekty, které jsme zejména v dopravní obslužnosti rozjeli, jako je např. nákup nových vlakových jednotek, které by měly za dva roky být nasazeny i na trati do Blanska. No a pak je to i modernizace informačních a odbavovacích systémů ve veřejné dopravě. Ale zejména budu podporovat další opravy silnic II. a III. třídy, které jsou v kompetencích kraje a podporovat tlak na ŘSD, aby pokračovala příprava páteřní silniční sítě, zejména D43 a D52. To je ale běh na hodně dlouhou trať, nicméně dříve se snad dočkáme úpravy stávající I 43, zejména vybudování mimoúrovňových křižovatek u Kuřimi a Lipůvky.

3. Určitě budu podporovat dokončení přemostění v Blansku v roce 2022. Moc se o tom raději nemluví, ale největší zásluhu na zásadním urychlení této stavby má zejména paní poslankyně Dražilová, která na základě mé žádosti domluvila úvodní a základní jednání s vedením SŽ. A tím značně urychlila roky trvající přípravu této zásadní stavby pro Blansko.
Stejně tak bych chtěl i nadále pomáhat zejména sportovním organizacím při shánění dotací na svoji činnost, protože především malé oddíly mají velké problémy si nějaké prostředky, např. na pořízení nového nářadí, získat.

Jan Hrnčíř (SPD)

1. Očekávali jsme, že uspějeme ještě lépe, ale i tak jsme oproti minulým krajským volbám posílili. Je vidět, že lidé si uvědomují význam krajů, protože volební účast patřila k nejvyšším v historii krajských voleb, a to je dobře.

2. Je zřejmé, že skončíme v opozici, takže realizace našich programových priorit bude obtížnější. Přesto se budeme snažit je prosazovat a zároveň budeme i nadále pečlivě kontrolovat každou vynaloženou korunu z kapes daňových poplatníků.

3. Budu i nadále usilovat o zdárnou realizaci přemostění na Staré Blansko a o rozšíření nabídky mobilních sociálních služeb ve městě a okolí.

Připravila Marie Kalová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..