Neděle, 14 dubna, 2024
BlanskoNa kávě s...

Na kávě s Jiřím Crhou

Rekapitulace loňských investic města Blanska a výhled do roku letošního. Co nás čeká a nemine, kde všude bude město investovat peníze ze svého rozpočtu, ale také o kultuře, sportu, dopravě, o Dukle i Půlmaratonu Moravským krasem jsem si povídal v jednom z prvních letošních rozhovorů již tradičně s místostarostou města Blanska Jiřím Crhou.

     Pane místostarosto, pokuste se zhodnotit investice města v loňském roce.

Rád bych se ohlédl nejen za posledním rokem, ale za posledními třemi roky. Právě za toto období se totiž v Blansku opravdu mimořádně proinvestovalo. Bavíme se o částce okolo 250 milionů korun, přičemž skoro polovina této částky byla pokryta z dotací. Právě fakt, že se nám stále daří na investiční akce v našem městě finanční prostředky z dotací získávat, vnímám jako pozitivum, které stojí za zmínku.

Konkrétně jsme v rámci těchto investic zateplili budovu bývalého Okresu a blanenské základní školy. Ve čtyřech základních školách proběhly navíc i rekonstrukce tělocvičen. Loni jsme také dokončili regeneraci sídliště Sever, která probíhala ve čtyřech etapách. Nesmím zapomenout na nové parkoviště nad nemocnicí a ruku v ruce s ním zefektivnění parkovacího systému nejen v tomto kritickém místě, ale v celém Blansku. Navázali jsme také spolupráci s plynaři a loni se nám podařilo opravit i mnoho chodníků ve městě. Komunikaci pro pěší i nadále průběžně opravujeme.

Postupně pracujeme na výměně veřejného osvětlení, v loňském roce jsme dokončili zhruba polovinu. Jen pro představu: v Blansku je asi 2400 světelných bodů. Na jejich výměně pracujeme již tři roky, každoročně vydáme zhruba 2,5 milionu korun, zhruba polovinu této částky opět kryjí dotace.

Nemalé investice jsme věnovali do sportu. Umělá tráva nebo rekonstrukce kuželkářských drah a sportovního zázemí na Údolní ulici byly investice potřebné a tyto prostory si rekonstrukci opravdu zasloužily. Na zmíněné čerstvě zrekonstruované kuželkářské dráze proběhl takřka vzápětí Světový pohár v kuželkách a Blansko bylo i díky moderní a funkční dráze hrdým hostitelem tohoto klání.

Hotova je také řada „drobností“, jako opravy a vybudování některých autobusových zastávek, opravy na dětských hřištích a také doplnění či obnovení městského mobiliáře – nové lavičky na blanenských náměstích, odpadkové koše atd. Staré lavičky, které byly ještě v ucházejícím stavu, jsme nevyřadili, ale rozmístili na další potřebná místa v Blansku, například podél cyklostezek.

Loni jsme také dokončili úpravu prostranství po hotelu Dukla. Nyní pracujeme v okolí bývalé Dukly na rekonstrukci chodníků a prostranství jako takové je v podstatě hotové.

 

     Neměla na tomto místě stát kavárna?

Měla. Problém je v tom, že jsme vypsali zakázku na stavbu kavárny a přihlásila se nám pouze jedna firma, jejíž návrh byl dražší, než se počítalo v rozpočtu. Nevzdáváme to ale! V současné době hledáme možnost, jak by se celá stavba dala zlevnit, a tedy i zrealizovat. Každopádně prostor může a bude zatím žít i bez kavárny. Lidé tam chodili už na podzim, věřím, že ještě větší zájem bude v jarních a letních měsících. Součástí této zóny je také pódium a hlediště, mohou se zde tedy konat jak koncerty, tak i divadelní představení. Věřím, že střed Blanska opravdu ožije a já v tomto směru osobně podpořím jakýkoli smysluplný plán a aktivitu.

 

     Také jste loni koupili soustavu CZT. Čeho jste tím docílili?

Především se občanům využívajícím tuto soustavu výrazně snížila cena za teplo. V roce 2016 byla cena za GJ 692 Kč, v roce 2017 byla cena 535 Kč a letos se ještě o sedm korun sníží. Takže místo obecného zdražování – my naopak cenu snižujeme. Chceme tuto soustavu udržet. V rámci okresních měst Jihomoravského kraje máme nejlevnější teplo, což je jistě pozitivní zpráva. Dále plánujeme připojení dalších objektů, v letošním roce Základní a Mateřské školy Dvorská, aby došlo ke stabilizaci ceny dodávaného tepla. Ani tím ale nekončíme. V průběhu letošního roku budeme připravovat i převzetí provozování soustavy CZT na městskou společnost Služby Blansko, s.ro.

Naším cílem je připravit nové smlouvy s odběrateli tepla tak, aby cena za dodávku tepelné energie byla stanovena jako jednosložková, což zjednoduší orientaci ve spotřebě a platbách všem odběratelům.

 

     Jaké investice se odehrají tento rok?

V oblasti dopravy by se mělo uskutečnit hned několik akcí. Jednak jsou to vysprávky silnic ve výši 3,8 milionu. Za polovinu by se měly opravit zejména výtluky po zimním období, druhá polovina této částky přijde do velkoplošné dopravy, například na Pekařské ulici na Zborovcích nebo větší opravy některých komunikací. 13,8 milionu korun investujeme do oprav vozovky na Starém Blansku. Tohle bude velká akce, při které se budou měnit sítě i povrch. Na ulici Dobrovského opravíme silnici i chodníky. Nemalá částka přijde také na rekonstrukci chodníků. Zde utratíme asi 10 milionů korun. 4 miliony investujeme do vybudování okružní křižovatky na ulici Poříčí a Mlýnská

Dalších 5 milionů padne na projekční přípravu přemostění na Staré Blansko.

 

     První pozitivní výhledy počítaly se zahájením prací na přemostění v roce 2019. Jak to vidíte dnes?

Celou situaci řešíme ve spolupráci s Jihomoravským krajem už od roku 2012. Tato investice ve výši asi 200 milionů je pro dopravu ve městě velmi strategická, ale také zdlouhavá. Věřím, že zhruba za tři roky by se mohlo reálně začít stavět.

 

     Budete pokračovat s rekonstrukcemi v blanenských školách?

Kromě příspěvků do škol máme v plánu rekonstrukci budov MŠ Rodkovského. Prosklená část této budovy je energeticky náročná a letos projde změnou. Počítáme zde s částkou asi 6,6 milionu korun. Na údržbu mateřských škol jako takových máme vyčleněny dva miliony korun. Dalších 3,6 milionu investujeme do údržby základních škol. V budově Základní umělecké školy budeme letos realizovat odvlhčení, výměnu fasády a oken v hodnotě zhruba 6,5 milionu korun.

Na ZŠ TGM má proběhnout modernizace zázemí pro školní družiny, což bude stát 2,6 milionu korun, ale 2,4 milionu pokryjí dotace. Na ZŠ Erbenova, Dvorská a Salmova zainvestujeme do vybavení odborných a jazykových učeben. Co je podstatné – tuto nemalou investici ve výši 26 milionů korun opět pokryje asi z 90 % dotace.

Chceme postupně provádět i úpravy dětských hřišť a zahrad při mateřských školkách a úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol. Předpokládané náklady na tyto práce odhadujeme na 3,2 milionů korun, přičemž počítáme s padesátiprocentní dotací.

 

     Co revitalizace sídliště Zborovce? Neměla začít první etapa už loni?

Měla, ale nedostali jsme dotaci. Letos máme zažádáno znovu, ale rozhodli jsme se, že na dotaci čekat nebudeme a práce na revitalizaci sídliště Zborovce zahájíme v letošním roce tak jako tak. Během tří až čtyř let by měla být rekonstrukce hotová.

 

     Rozšíří se letos i průmyslová zóna?

Rádi bychom. Zájem mají zatím menší investoři, ale my bychom rádi přivedli do Blanska nějakou větší firmu, která by zaměstnala sto i více pracovníků. V tomto smyslu jednáme se zástupci agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Zastupitelstvo s tímto postupem vyslovilo souhlas a současně se připravuje vypsání záměru na obsazení průmyslové zóny, do kterého se mohou samozřejmě přihlásit i místní firmy.

 

     Uvažujete o osvětlení oválu na Sportovním ostrově?

Ano, osvětlení bychom rádi vybudovali. Máme již zpracován projekt pro územní řízení. Odhadovaný náklad je 2,5 milionu korun, sledujeme dotační tituly a v případě možnosti získání dotace projekt zrealizujeme.

 

     Počítá se s dokončením rekonstrukce autobusového nádraží?

Tento projekt by měl být dokončený v létě letošního roku. Tato investice je v režii ČAD Blansko, ale město samozřejmě s touto společností úzce spolupracuje.

 

     Před koncem roku byl otevřen další úsek cyklostezky podél autobusového nádraží. Proč jste ji otevřeli až po sezóně? Plánuje se další rozšíření sítě cyklostezek v Blansku?

Zmíněnou část cyklostezky jsme neotevřeli, neboť po jejím dokončení se ihned začalo s rekonstrukcí autobusového nádraží. Jinak tam, kde využíváme dotačních programů, se někdy termíny komplikují. My nikdy dopředu nevíme, kdy a jestli vůbec nám dotaci přiklepnou. V mnoha případech se to dozvíme v průběhu roku a tím se celá investiční akce protáhne do podzimních měsíců a konce roku.

Letos máme zažádáno o dotaci ve výši 2 milionů na rozšíření cyklostezky směrem ke Sportovnímu ostrovu. Celá investice by měla být ve výši 4 milionů. Postupně chceme pokračovat v budování cyklostezky tak, aby protnula celé Blansko.

 

     Co kultura a sport?

V oblasti kultury nás čeká mezinárodní filmový festival amatérského filmu na přelomu srpna a září. Jedná se o velkou a prestižní akci. Také bychom rádi opravili schody před kinem a v budově kina podlahy v předsálí. Řešit bychom chtěli i odvlhčení Dělnického domu. Na podpoře a rozvoji kultury nám záleží. Proto jsme v  oblasti kultury zavedli dotační program, ve kterém jsou na zájmovou a kulturní činnost vyčleněny dva miliony korun. Podpoříme samozřejmě i tradiční kulturní a sportovní akce ve městě.

Například Půlmaraton Moravským krasem nebo Blanenský golem jsou akce, nad nimiž mám osobně záštitu. Jsou to akce, které mají svoji tradici, svoje pevné místo v kalendáři kulturního a sportovního dění města Blanska, svoje neustále narůstající portfolio účastníků a hlavně jsou to akce, které město Blansko zdravě rozhýbou. Osobní záštitu věnuji nejen na pomoc se zajištěním finančního krytí akce, ale také dopomoci s propagací akce a v neposlední řadě osobní účastí. Když vidím, kolik běžců se sejde na startu půlmaratonu, je mi ctí stát mezi nimi na startovní čáře. Tohle pro mě není práce, ale radost, a to, že ji vidím i v tvářích ostatních běžců, je pro mě neuvěřitelná zpětná vazba a motivace do dalších ročníků.

Také se uskuteční třetí ročník hudebního festivalu Morava park fest, kterému letos vypomůžeme i finančně. Myslím si, že akce tohoto rozsahu v Blansku si to opravdu zaslouží. Osobně tomuto projektu velice fandím. Dva ročníky zpět byly profesionálně zmáknuté, naprosto srovnatelné s velkými hudebními festivaly velkých měst. Za to patří velké poděkování organizátorům akce. Morava park fest je pro město velký přínos, zviditelnění města jako takového, přiláká spoustu návštěvníků, ale současně nabídne kvalitní hudební a doprovodný program místním obyvatelům. Toho všeho jsme si plně vědomi, a proto tuto akci letos podpoříme. Také podpoříme další velké akce ve městě jako Blanenskou desítku, Den dětí v zámeckém parku, Den pro děti v Nemocnici Blansko, Vítání sv. Martina a další. Všechny tyto akce budují pozitivní tvář našeho města a současně nabízí obyvatelům města a okolí kvalitní kulturní vyžití.

S finančními prostředky počítáme i ve sportovní oblasti, a to na rekonstrukci dna v městských lázních, dále na rekonstrukci tribuny na fotbalovém hřišti na Údolní ulici. V dotačním programu věnujeme sportovním oddílům částku 7,5 milionu korun.

Pod ASK vzniknul nový oddíl pétanque, a protože chceme podporovat pestré spektrum sportovců ať už do záběru sportovních aktivit, nebo do široké škály věkové, počítáme s vybudováním dvou sportovních hřišť na pétanque na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

 

     Pod vaší záštitou se již tradičně pořádá Půlmaraton Moravským krasem. Je pravda, že letos jej nebude pořádat sdružení Sportuj s námi?

Pan Bartošek ze sdružení Sportuj s námi mi v prosinci loňského roku oznámil, že po několika letech organizace již půlmaraton pořádat nebude. Tuto skutečnost jsem vzal na vědomí, a přestože mi tato informace vzhledem k časové náročnosti přišla v daný okamžik nefér, věřím, že Půlmaraton Moravským krasem se i v režii ASK Blansko, která s touto tradicí kdysi začala, uskuteční k všeobecné spokojenosti veřejnosti i samotných závodníků. Závod by měl proběhnout 18. srpna, podpořím jej tak jako každý rok a také počítám s tím, že se některého ze závodů osobně zúčastním.

 

     Povedete jako lídr ODS i do letošních voleb? Pokud ano, s jakým cílem?

Ve straně zatím není úplně rozhodnuto, kandidátka se bude teprve sestavovat. Nicméně bych se rád ucházel o pozici lídra do dalších komunálních voleb. Každá politická strana jde do voleb s cílem a vidinou co nejlepšího výsledku, ale samozřejmě rozhodnou voliči.

 

Martin Müller

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..