Městský rozpočet na rok 2018 bude vyrovnaný

„V příštím roce bude město Blansko hospodařit se 447 157 tisíci korunami,“ sdělil starosta města Ivo Polák na tiskové konferenci. Dodal, že mezi příjmy a výdaji lze dosadit rovnítko. 

Před samostatným schvalováním na prosincovém zastupitelstvu byl rozpočet projednáván na semináři, jehož se zúčastnili zástupci všech politických stran, které jsou v zastupitelstvu města Blanska. Také byl projednáván na zasedání finančního výboru, který doporučil zastupitelstvu tento návrh rozpočtu přijmout.

Na investiční akce a výdaje je v rozpočtu na příští rok pamatováno částkou 95 milionů korun.  „Mezi nejvýznamnější investiční akce patří například projektové a projekční práce na přípravě přemostění na Staré Blansko. Do konce roku 2018 by měly být vykoupeny všechny pozemky a provedena projektová dokumentace,“ zmínil Polák.

Uvolnění financí na různé investiční akce se dělí do dvou skupin: s některými je počítáno určitě a některé jsou podmíněny získáním dotace, tedy spolufinancováním z jiných zdrojů. Mezi takové spadá například vybudování posledního úseku cyklostezky na Sportovním ostrově v úseku kolem Salmova mlýna. „Tím bude propojeno celé nábřeží Svitavy od Sportovního ostrova až po autobusové nádraží,“ dodal starosta. K vystavění stezky jsou v městském rozpočtu vyčleněny 4 miliony korun, předpokládaná dotace činí 1,8 milionu.

Chystá se rekonstrukce ulice Komenského – bude provedena kompletní výměna vodovodního potrubí a kanalizace, opraveny chodníky, ve spolupráci s Jihomoravským krajem pak celý povrch vozovky.  Zhruba 400 tisíc korun půjde na opravu autobusových zastávek v Horní Lhotě, Lažánkách a na Těchově. Opraví se tribuna na fotbalovém hřišti na Údolní. Kino se také dočká další rekonstrukce – schodiště, podlahy v předsálí a výměna elektroinstalace. Budova tak bude připravena na festival amatérského filmu
Unica.

Osvětlení a chodníky

Čtvrtou etapou bude pokračovat výměna veřejného osvětlení. „Ale pouze v případě, že obdržíme dotaci,“ upozornil místostarosta města Jiří Crha. Téměř 8,5 mil. Kč se bude investovat do oprav chodníků. „Chceme se pustit i do oprav chodníků, které jsou z asfaltu. Kde prorůstají kořeny stromů, asfalt se zvedá a praská,“ doplnil místostarosta.

Sídliště Zborovce

Další významnou investiční akcí je regenerace sídliště Zborovce. „Jelikož jsme letos nebyli úspěšní v žádosti o dotaci, budeme příští rok žádat znovu. Ale rozhodli jsme se, že i kdybychom neobdrželi dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, revitalizaci Zborovců provedeme z peněz rozpočtu města Blanska,“ slíbil Polák s tím, že se počítá s částkou 9,5 milionu korun pro první etapu. Při ní se budou řešit parkovací plochy, zeleň, chodníky.

Dluhy

Město Blansko se podle starosty nepotýká s žádnými zásadnějšími dluhy; pro rok 2018 se počítá se splátkami úvěrů v celkové výši 15,5 milionů korun. Roční splátka 4 mil. Kč za koupi hotelu Dukla, dalších 7,5 mil Kč za vybudování akvaparku a 1,3 mil. Kč za výstavu a rekonstrukci bytového fondu. Od pololetí letošního roku začalo město splácet úvěr na odkup technologie Centrálního zásobování teplem – pro příští rok je počítáno se splátkou ve výši 2,7 mil. Kč.

Kryté lázně

V roce 2018 se plánuje oprava posuvného dna bazénu v krytých lázních. Dno je v současné době v havarijním stavu. Je třeba zajistit zejména jeho bezpečnost. Nynější betonové dno o hmotnosti 130 tun bude nahrazeno nerezovým, vážícím 7 tun. „Opoziční zastupitelé se pozastavovali nad tím, zda je to vhodná investice, jestli není potřeba do lázní investovat více peněz na celkovou rekonstrukci, protože jsou v provozu již 40 let,“ podotkl Polák.

Avšak zaměstnanci Služeb Blansko společně s odborem investic hodlají vypracovat analýzu a plán rekonstrukce lázní. Jakmile bude návrh vypracován, budou opravy zahrnuty do rozpočtu na rok 2019. „Je to proto, že v roce 2018 splatíme poslední sedmimilionovou splátku za úvěr na akvapark, tudíž v dalším roce se městu uleví. Takže jsme hovořili o tom, zda by si potom město nemělo vzít půjčku, kterou by použilo na rekonstrukci sportovišť, jež si to zaslouží. Nejenom z hlediska modernizace, ale především z hlediska bezpečnosti,“ vysvětlil starosta.

Školy

Doposud se řešil zejména stav školních budov; školy se zateplovaly a letos byly zrekonstruovány tělocvičny. Další rekonstrukce související s úsporami energie budou probíhat na obou budovách MŠ Rodkovského. „Nadále se město hodlá zaměřit na úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských školách a úpravy venkovních areálů základních škol,“ uvedl Crha.

Také se počítá s modernizací školních družin, na ZŠ Dvorská se zařízením odborné jazykové učebny. Modernizace dalších odborných učeben (chemických, jazykových, fyzikálních) se plánuje na všech základních školách; projekt je dotován z Ministerstva pro místní rozvoj částkou 23,5 mil. Kč.

Základní umělecká škola Blansko se dočká výměny oken, sanace vlhkosti a nové fasády.

Kultura a sport

Do oblasti kultury a sportu se investují finance podle přesně stanovených vzorců a tento systém funguje už třetím rokem. V rámci rozdělování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti se sešlo 74 žádostí. Rozdělovány byly 2 mil. Kč. Ve sportovní sféře bylo podáno 29 žádostí a pro rok 2018 je v rozpočtu vyčleněno 7,5 milionu korun.

-mha-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.