Středa, 17 července, 2024
Rozhovory

Tomáš Mokrý: Chci dělat kulturu pro všechny obyvatele města

Tomáš Mokrý byl na konci června na základě výběrového řízení jmenován Radou města Blanska ředitelem KSMB, přičemž tuto funkci dočasně zastával předchozí čtyři měsíce. Rozhovor o blanenské kultuře, o financování ztrátových pořadů, ale také o novinkách v kulturním dění v Blansku si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.

Tomáši, pokus se zhodnotit první čtyři měsíce svého působení v pozici ředitele kultury.

Jako dočasný ředitel jsem nastoupil v polovině února letošního roku a seznamoval jsem se se stavem KSMB. Ten stav byl dost kritický, osobně tomu říkám „země spálená“. Nebylo na čem stavět, bývalé vedení a dramaturg neměli nachystáno nic na jarní část kulturní sezóny, natož na léto a podzim letošního roku. Pro mne to byl na jednu stranu velký šok a znamenalo to urychleně se začít seznamovat s provozem a chodem organizace, ale také pracovat na roční dramaturgii od rána do noci. Na straně druhé mně to pomohlo, protože jsem se mohl začít okamžitě realizovat. Proto bylo prakticky okamžitě vidět, že kulturní středisko dostává nový směr.

Vedení organizace jako takové obnáší provoz Dělnického domu, galerie, kina, ale třeba taky kulturního domu v Lažánkách. I zde jsem zaznamenal špatný stav a nulové využití této svěřené budovy. Údržba budov, ale i smlouvy a další věci vypadaly tak, jakoby je roky nechal někdo jen tak plynout. První čtyři měsíce tedy byly hodně administrativně a organizačně náročné, jelikož jsem s kolegy musel dělat mnoho věcí zároveň a uvést je do aktualizované podoby a pořádku. 

Jaké nové akce jste během dočasného vedení stihli uspořádat?

Prakticky pár dní po mém nástupu jsme dělali divadelní představení s Bolkem Polívkou, v následujících dvou měsících další tři divadelní představení. Pro děti vznikly nové programy Kreativ a Dětský karneval, uspořádali jsme besedu Josefa Klímy a Františka Kinského, pořad s Lukášem Hejlíkem, taneční Oldies party, Pivní festival. Rozhodně se nám podařilo navýšit počet akcí a hlavně počet návštěvníků Dělnického domu. Například loni bylo v Blansku divadlo pouze třikrát, letos máme naplánováno šest představení a možná ještě jedno přibude. 

Jak se ti daří hospodařit s přiděleným rozpočtem?

Na sociálních sítích jsem několikrát zahlédl polemiku o tom, že se mi ty akce dobře dělají, když město dává KSMB peníze navíc, mimo rozpočet. Je třeba zdůraznit, že tomu tak není. Fungujeme s rozpočtem, který nám schválilo město jako zřizovatel v roce 2022. Žádné jiné peníze navíc nedostáváme. Jediné dvě výjimky jsou letošní advent, na který město mimořádně přispělo, a potom peníze na pořízení stánků na farmářské trhy, které mělo realizovat předchozí vedení KSMB již v roce 2022, ale nestalo se tak. 

Jinak si s rozpočtem vystačíte?

Ano. Jen je třeba k penězům přistupovat jinak, než tomu bylo doposud. Třináct let podnikám v komerční sféře kultury a mojí prioritou je tedy pořádat především pořady, o které bude zájem a budou na ně chodit lidi. Naslouchám proto veřejnosti a zvažuji, které akce by mohly mít úspěch. Přijde mi, že v minulosti se v Blansku dělala taková kultura, k níž tíhnul především ředitel organizace, než aby se dělalo to, co chtějí obyvatelé tohoto města, a co jim tu schází. Já sám se snažím dívat hodně na ekonomickou stránku. Je mi jasné, že pokud budu chtít dělat více kultury, případně se pustit do větších projektů, budu si na ně muset vydělat. A to se může podařit, pokud budeme generovat i akce komerčně úspěšné. Divadla, koncerty, výše zmíněnou Oldies party… 

Kultura ale není jen o komerčně úspěšných akcích…

To je pravda, ale právě ty akce, které jsou prodělečné, máme možnost pokrýt financemi, které si sami vyděláme. Vím, že když pozvu jazzovou kapelu za 25.000 Kč, přijde na ni pouze pár desítek lidí a bude to stát rozpočet třeba 15.000 Kč. Když takovou akci uspořádám šestkrát za rok, jsme na 90.000 Kč. Jako dobrý příklad může posloužit cyklus Hudba na zámku, zde to funguje podobně. Vážná hudba je úzce žánrová záležitost, na kterou chodí pár desítek lidí, ale kterou ve městě chceme, i když se nezaplatí.

Další kapitolou je údržba a opravy na budovách, nové vybavení a další položky. Například na běžnou údržbu máme v rozpočtu vyčleněnou částku přibližně 400.000 Kč, což není mnoho. Díky komerčně úspěšným akcím můžeme použít také finance na rychlejší údržbu budov, které pod nás spadají.

Když budu chtít v Blansku nějakou akci, můžu za tebou s návrhem přijít?

Rozhodně ano. Chodí za mnou jak lidé, kteří už dříve s kulturním střediskem spolupracovali, tak i noví pořadatelé, nebo prostě jen občané Blanska. S každým z nich se bavíme o možnostech spolupráce; pokud nám nápad koncepčně zapadá, není problém pomoci s realizací, případně se snažíme nápad podpořit jinak, poskytnutím zázemí apod. Já osobně vítám každý nápad. Chci dělat kulturu pro všechny.

Proč jste letos zrušili Gulášobraní?

K tomuto rozhodnutí nás vedlo hned několik důvodů. Jednak Gulášobraní probíhalo ve zcela nevhodný termín. Ve velkém vedru se nedají dodržet hygienické podmínky, pracuje se zde s otevřeným ohněm. Momentálně platí zákaz rozdělávání ohně, a když se podíváme do zámeckého parku, není se čemu divit, tráva je suchá. Důvodů je více, z pozice ředitele jsem se rozhodl Gulášobraní zrušit a nahradit jej jinou akcí, kterou byl Pivní festival. Jen pro zajímavost – ve výsledku na tom byl ekonomicky lépe než Gulášobraní a místo obvyklých 500 účastníků nalákal téměř pětkrát tolik lidí. Zde je krásně vidět, že i za méně peněz se dá udělat akce, která dává daleko větší smysl, a to jak ekonomicky, tak přínosem široké veřejnosti.

Chystáte do konce roku nějakou podobnou akci?

Na září tohoto roku plánujeme slavnosti vína a burčáku – název zatím nemáme, ale mělo by jít o gastro akci bez vstupného, založenou na podobném konceptu jako Pivní festival. Rád bych použil i stejné místo mezi kinem a Dělnickým domem. Má svoji atmosféru a pro nás je strategicky naprosto ideální. 

Přemýšlíš i o oživení dalších míst v Blansku?

Ano. Akci Na víno s Martinem, která bývá v sobotu před Vítáním sv. Martina, přesuneme ze zámeckého parku na Wanklovo náměstí. Myslím si, že víno na náměstí patří, navíc v trávě a blátě to moc na pohodu není, někdy v listopadu i sněží… Na Wanklově náměstí postavíme obří velkokapacitní stan, ve kterém bude hrát kapela, a užijeme si jinou atmosféru, než na kterou jsme byli zvyklí v posledních letech.

Jak letos dopadly akce bez vstupného?

Musím říct, že všechny se dočkaly koncepčních a programových změn, což vedlo k jednoznačnému úspěchu. Pracovali jsme s nižším rozpočtem a přišlo nám více lidí. Totéž se budu snažit provést s oslavami sv. Martina. 

Jak budou letos oslavy probíhat?

V pátek zahájíme nabitý víkend koncertem kapely Olympic v Dělnickém domě. V sobotu se na Wanklově náměstí odehraje již zmiňovaná akce Na víno s Martinem a v neděli bude klasicky průvod, jarmark v zámeckém parku, historická představení, kapela… V sobotu bude akce bez vstupného, resp. bude formou zakoupení skleničky na víno. V neděli počítáme se vstupným spíše symbolickým, okolo 150 Kč, to ještě upřesníme. Jde o jednu z největších akcí, pracuje se každoročně s rozpočtem přes půl milionu korun. Zde nevidím důvod, proč bychom neměli chtít vstupné. Cílem není vydělat, ale alespoň částečně pokrýt náklady.

Je podle tebe v Blansku akcí bez vstupného příliš mnoho?

Podle mě ano. Když se podívám na jiná, podobně velká města jako je to naše, vidím, že tolik akcí nikdo bez vstupného nedělá. A když, tak daleko v menším rozsahu. Rozpočet KSMB tyto akce hodně zatěžují. Otázkou je, jakým způsobem by se na tom dalo pracovat v budoucnu. Nabízí se mnoho variant – ať už určité redukování, případně se symbolickým či dobrovolným vstupným. Pokud chceme tyto akce udržet, něco se udělat musí. 

Chystáte nějakou změnu v pořádání farmářských trhů, po které veřejnost několik let volá?

Farmářské trhy jsou pro mne osobně velkým tématem. Není to totéž, jako naplánovat akci, jelikož na trzích se podílí mnoho subjektů – prodejců, které je třeba vnímat. Určitě to ale půjde, chtěl bych na trzích rozšířit nabídku, taky změnu v prodejní době, ale chce to čas. V uplynulých měsících, kdy jsem ve vedení KSMB působil jen dočasně, jsem žádná velká rozhodnutí ani dělat nechtěl, nyní se tématu farmářských trhů budu věnovat více.

Změny jsou každopádně patrné již dnes. Sjednocujeme vizuál stánků, což považuji za krok správným směrem. Měníme místo – od července budou trhy probíhat na Rožmitálce. Parkoviště mi nepřipadá vhodné; není tu stín, což komplikuje život prodejcům potravin, navíc na několik hodin zabíráme parkovací místa v centru. Uvažujeme o rozšíření prodejní doby, ale také o mimořádných trzích o víkendu. Ale jak říkám, chce to čas. 

Plánujete už nyní program na Vánoce?

Ano, plánujeme. Letos nás čeká dlouhý advent, který začne 24. listopadu rozsvěcením stromu a skončí v sobotu 23. prosince. Chtěli bychom na náměstí dostat více prodejních stánků, které budou po celý advent nabízet nejen občerstvení, ale třeba i vánoční dárkové zboží. Chtěli bychom vylepšit celkový vizuál, ten se mi v minulých letech nelíbil. Plánujeme postavit pódium, na kterém se budou odehrávat tři dny v týdnu různá kulturní vystoupení. Tímto bych rád nabídnul místním organizacím a kapelám možnost se na programu podílet. Cílem je, aby střed města více ožil a dal možnost občanům se sejít a užít si společné chvíle v předvánočním období.

Léto je v plném proudu. Kulturní novinkou je projekt Letní Open stage. Můžeš nám jej představit?

Chtěl jsem, aby město v létě kulturně ožilo. Naplánovali jsme od poloviny července pravidelně ve čtvrtek a v sobotu koncerty u kina, kde bude postavené pódium a veřejnost bude mít vstup zdarma, resp. budeme mít vstupné dobrovolné. Přestože honoráře vystupujících kapel nejsou nijak závratné (přece jen se jedná především o místní seskupení), bylo třeba sehnat potřebné finance na technické zajištění, poplatky, atd. Oslovil jsem proto několik úspěšných blanenských podnikatelů a jsem moc rád, že nám zrovna na tento projekt přispěli. Věřím, že veřejnost bude s muzikou u kina spokojená a nastartujeme tak novou letní tradici. Všechny na koncerty srdečně zvu.

Na co se můžeme těšit v příštím roce?

Nemůžu a ani nechci ze své pozice říct, že na jaře tady bude tahle kapela, v létě zase jiný projekt… Mým cílem je dlouhodobá práce na stabilizaci KSMB, na údržbě budov, obnově a modernizaci techniky, a hlavně na naplňování dramaturgického plánu. Vymýšlet a realizovat nové typy akcí mne nesmírně baví, ale co bude za rok, zatím netuším. Aktuálním cílem je provést organizaci úspěšně letošním rokem a dopřát obyvatelům našeho města možnost kulturně žít. 

Děkuji za rozhovor a přeji všem krásné léto. 

Martin Müller

Jeden myslel na “Tomáš Mokrý: Chci dělat kulturu pro všechny obyvatele města

  • Dobrý den,
    zachytila jsem tento rozhovor a nestačím se divit, jak nastavené priority KSMB má pro různé druhy akcí. Každý čtvrtek a v sobotu koncerty u kina, kde bude postavené pódium a veřejnost bude mít vstup zdarma?… Honorář sice pro kapely minimální, ale technické zázemí musí stát obrovské částky.. Jsem maminkou jednoho žáka dramatického kroužku Kolárky a vím o chystané akci Divadla 25.5.2024 na Podduklí, které má být důstojnou rozlučkou se starou budovou divadla a také tečkou za jednou kapitolou divadelnictví v Blansku. Město přispělo 20tis z celkového rozpočtu 150tis, přitom samo ví, že jen nazvučení stojí 30tis, které při každém koncertu musí zaplatit… Pokud je KSMB alespoň trochu soudné, mělo by se zamyslet, kolik toho pro kulturu v Blansku Kolárka udělala a kolik za sebou nechala skvělých představení v porovnání s něčím, na co budeme vzpomínat několik týdnů a potom vzpomínky vyblednou.. Vzdejme prosím čest p. Petržalové, která pro Kolárku vydává ze sebe maximum a pochvaly se jí moc nedostává. Tímto prosím o možnost Kolárce dopřát důstojné provedené akce, která bude určena všem generacím, a hlavně ukáže kulturu v profesionálním provedení..
    Za všechny divadelníky i příznivce kultury v Blansku
    čtenářka z Blanska

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..