Na kávě s Vlaďkou Danihelkovou

Ředitelka Nemocnice Blansko Vlaďka Danihelková vykonává svoji funkci již osm let. Povídali jsme si jak o uplynulém roce života v nemocnici, tak výhledech do blízké budoucnosti, o projektu Nemocvična a o různých akcích, které nemocnice sama pořádá nebo se na nich podílí.

Můžete ve zkratce rekapitulovat letošní rok z pohledu investic?

Letošní rok charakterizují tři základní investiční akce. Začaly již v minulém roce a jejich plánované ukončení je v roce příštím. Jedná se o nákup nového CT, rekonstrukci stávajících prostor rehabilitace a pořízení magnetické rezonance. Zde se bavíme celkem o částce zhruba sto milionů korun.

V těchto chvílích finalizujeme přípravy pro umístění nového CT, dokončují se stavební práce a toto nové pracoviště by mělo začít fungovat v nejbližších dnech. Zde konkrétně se jedná o osmnáct milionů korun. Prostory rehabilitace jsou těsně před zahájením rekonstrukce. Ta nás přijde asi na šestadvacet milionů korun a hotovo by mohlo být v polovině příštího roku. Magnetická rezonance nás čeká až příští rok, momentálně jsme ve fázi soutěžení technologie. Otevřít by se mohla veřejnosti na podzim příštího roku.

Nemocnice má za sebou samozřejmě i celou řadu dalších investičních akcí. Pořizoval se například nový konvektomat, dermatoskop a celá řada dalších věcí, které souvisí s chodem nemocnice  a zkvalitněním péče pro pacienty. Zde se bavíme řádově o jednotkách milionů korun.

Současně se postupně snažíme také modernizovat interiér budovy. S tím souvisí například rozvod wifi připojení po celé nemocnici. Bezplatné připojení internetu pro veřejnost v nemocnici již máme, ale zatím ne všude.

Ještě něco vás čeká příští rok?

Budeme se hlavně soustředit na výše zmíněné velké projekty. Ty sice započaly v letošním roce, ale největší práce a samozřejmě největší ekonomická náročnost nás čeká až v roce příštím. Také předpokládám, že některé investice přijdou i náhle, tak jako ostatně každý rok. Přístrojová technika je nepředvídatelná a nejednou jsme řešili havarijní stav. Je dost možné, že budeme muset koupit novou gamma kameru a taky postavit druhý operační sál, o kterém přemýšlíme již dlouho.

Kde tyto nemalé finanční prostředky získáváte?

Z velké části je kryjeme z našeho rozpočtu, ale samozřejmě se na investicích podílí také náš zřizovatel, kterým je město Blansko. Něco přispěje i Jihomoravský kraj. Bohužel, tyto investice většinou zapadnou do ekonomicky nevýhodné doby, jako například teď, kdy nás dohání opakovaný nárůst mezd zaměstnanců. Pro takto velké investice tedy není optimální doba, ale ta pro naši malou nemocnici nebude ideální zřejmě nikdy.

Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle?

Vycházíme z toho, že si dáváme cíl vždy na následující rok. Tyto vize se odvíjí od ekonomické kondice jak naší nemocnice, tak zdravotnictví celkově. Jeden ze základních, každoročně stanovených cílů, je udržení ekonomické stability nemocnice. S tím úzce souvisí personál, který nemocnici vytváří. Nám se zatím daří udržet počet personálu na rozumných číslech, což říkám s velkou pokorou a jsem za to vděčná.

Jste jedna z mála nemocnic, která s personálem nemá větší problém. To asi není v dnešní době úplně jednoduché. Jaký máte návod?

Tohle je určitě výsledkem dlouhodobé práce. Snažíme se o to, abychom personál udrželi nejen díky penězům, ale také pomocí dalších věcí, určitých benefitů, které jim nabízíme. Charitativní běh, kterého se jako nemocniční tým účastníme, vánoční večírek pro všechny naše zaměstnance, který pořádáme každoročně, Zdravotnický ples, Den pro děti… To je jen pár akcí, které snad vyvolávají v našich zaměstnancích pocit sounáležitosti vůči nemocnici.

Jste městská nemocnice. Co to pro vás znamená?

Obrovskou výhodou je skutečnost, že jsme součástí života v Blansku. Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, tudíž existuje velký zájem o to, aby naše nemocnice fungovala, pokud možno bez nějaké velké finanční podpory města coby našeho zřizovatele. Jsme pořád malá nemocnice, ale v mnoha směrech překračujeme hranice regionu. Ať už jde o iktové centrum, nukleární medicínu, výhledově magnetickou rezonanci a celou řadu dalších věcí, které by tu jinak chyběly.

Na druhou stranu, nevýhodou městské nemocnice je rozhodně nesnadnost získat jakékoli dotace. Z Ministerstva zdravotnictví k nám nepřijde ani haléř. To je dáno kritériemi pro získání dotace, především nízkou lůžkovou kapacitou naší nemocnice a nedostatečným počtem odborností v nemocnici. Jsou to jasná kritéria, která prostě jako malá městská nemocnice nemůžeme splnit. Tím, že nejsme krajskou nemocnicí, ani na dotace z kraje příliš nedosáhneme. Nějaké peníze nám kraj občas poskytne, za což jsme velice vděční, ale nejsou to žádné velké částky. A město Blansko coby náš zřizovatel má svůj rozpočet a svoje problémy, přítok peněz odsud také není a nemůže být nikterak velký.

Další nevýhodou je vyjednávací pozice při jednání s pojišťovnami. Nemáme za sebou sílu fakultní nemocnice ani kraje.

Občas je to tedy velmi těžké. Všechny investice, které uskutečníme, musíme pečlivě zvážit a sama za sebe mohu říci, že každou korunu třikrát otočíme v rukou, než ji pustíme. Při každém našem kroku musíme přemýšlet nad významem a dopadem pro nemocnici. Financí je skutečně málo a špatné vyhodnocení situace by mohlo mít fatální důsledky.

Na blanenské nemocnici mi skutečně záleží, je to dáno jak tím, že tu žiji a pracuji, tak i pocitem zodpovědnosti. Mám určitě volnější ruce ve vedení nemocnice, s tím však je spojena daleko větší zodpovědnost za důsledky. Ale to je také to, co mne na této práci baví.

Zaznamenáváte stížnosti?

Ortodoxní stěžovatelé tu byli, jsou a budou, nám však záleží na tom, aby jich bylo co možná nejméně. Stížnosti vnímám jako daň za to, v jaké žijeme době plné bohatství a luxusu, který si málokdo z nás uvědomuje. Ale tak to prostě je a k naší práci to tak nějak patří. Většina stížností pramení ze špatné či nedostatečné komunikace, ale nejsou tu stížnosti typu špatně odvedené zdravotní péče, a to je pro mne základ. Za své hovoří i počet soudních sporů s naší nemocnicí, který je nulový. To musím říct opět s veškerou pokorou.

Zapojujete se i do kulturního a společenského dění města, realizujete řadu vlastních aktivit nad rámec poskytování zdravotní péče. Jaký je důvod?

Patříme městu, a tak chceme být jeho součástí a přiblížit se co možná nejvíc občanům. Chceme, aby nás lidé vnímali jako přátelskou instituci, která chce pro své pacienty udělat něco navíc. Chceme ukázat, že máme taky jinou tvář. Veřejné mínění je pro nás nesmírně důležité a v tomto ohledu se snažíme také prosazovat.

Dalším důvodem je také náš personál, jak jsem zmínila výše. Navíc nás to neskutečně baví 🙂

Které akce to jsou?

Canisterapie, Facebookový profil nemocnice, Skype nutriční poradenství, Mikuláš v nemocnici, Koledy na následné péči, Sbírka pro blanenský psí útulek, Vánoční večírek pro všechny zaměstnance, Zdravotnický ples, Den pro děti, Den seniorů, Charitativní běh, Dračí lodě, Světový den ledvin, Den melanomu, Boj za zdravá prsa, Boj za dravou prostatu, Čas je mozek a mnoho, mnoho dalších. Baví nás dělat akce tohoto typu, jsme tím, myslím si, zcela výjimeční a mimo veřejnosti si toho všímají například i pojišťovny a další organizace, které sedí na penězích. Je to tedy jeden z dalších kroků, jak upozornit na skutečnost, že jsme tady, jsme vidět a nejsme bezvýznamní. Dnes už nikdo nemůže říct, že by neznal Nemocnici Blansko.

Tomu možná nahrává fakt, že jste začátkem prosince zaznamenali obrovský úspěch v celostátní anketě. Můžete nám k tomu říct více?

Anketa probíhala od února do konce září, a to anonymně prostřednictvím dotazníků, které jsme distribuovali nejen u nás v nemocnici, ale daly se vyplňovat také online na internetu.

Tento rok pro nás byl extrémně úspěšný. V rámci celé ČR jsme se umístili celkově na třetí příčce v rámci spokojenosti ambulantních pacientů. V Jihomoravském kraji jsme v této kategorii dokonce zvítězili a rovněž jsme obdrželi druhé místo ve spokojenosti hospitalizovaných pacientů. Na to, jak jsme malí, místo na slunci jsme si tak dokázali prosadit. Tato ocenění jsou pro nás velice důležitá. Nechci tvrdit, že neexistují nespokojení pacienti, ale jak z ankety vyplývá, to procento je velice nízké. A to je pro mne zcela zásadní. Na tomto místě se sluší poděkovat všem zaměstnancům, neboť to je zejména jejich zásluha.

Projekt Nemocvična, další vaše rarita, slouží veřejnosti již rok. Jak jste s ní spokojení a jak ji vnímá veřejnost?

Nemocvična vznikla spontánně a její zrod vzešel právě z plánované rekonstrukce rehabilitačního oddělení. Hledali jsme vhodné prostory pro dočasné přestěhování stávající rehabilitace, až jsme narazili na bývalé fitness centrum na ulici Smetanova. Tyto prostory skýtaly obrovský potenciál a donutily nás přemýšlet nad tím, jak je ekonomicky udržet v provozu i při probíhajících rehabilitacích. Přece jen tyto prostory stojí měsíčně nemalé peníze. A tak se zrodila myšlenka, že dopoledne bude budova sloužit potřebám rehabilitace a odpoledne se její brány otevřou v komerčním provozu blanenské veřejnosti.

Tato myšlenka se nám od začátku velice líbila. Jednak se považujeme za sportovní nemocnici a jednak se hodila do celkové naší dlouhodobé koncepce zaměřené na prevenci. Taky ve městě žádné koncentrované cvičení pod odborným dohledem v té době nebylo. Zkrátka jsme si řekli, že zkusíme lidi v Blansku rozhýbat.

Po roce provozu, kdy týdně naši trenéři “obslouží” na dvě stě padesát sportovců, se dá již s klidem říci, že se projekt Nemocvičny povedl.

Nemocvična tedy bude pokračovat dál i po rekonstrukci rehabilitačního oddělení?

Nemocvična žije svým vlastním životem, má svoje internetové stránky, svůj facebookový profil i svoji stálou klientelu. Byla by škoda nepokračovat, když cítíme, že má úspěch. Navíc je pro nás finančně neutrální, nemusíme do ní investovat žádné peníze. Je spousta důvodů, proč v projektu Nemocvičny pokračovat.

Momentálně zkoušíme provoz o víkendech a na příští rok chystáme úplnou novinku, kterou jsou příměstské tábory. Myslíme si, že pro celou řadu rodičů bude umístění svého dítěte do naší Nemocvičny daleko smysluplnější než kamkoli jinam.

Do budoucna počítáme s tím, že i po otevření zrekonstruované rehabilitace bude v Nemocvičně tento provoz zachován.

Nemocnice Blansko nyní realizuje sbírku pro blanenský psí útulek. Můžete říct, co vás k tomu vedlo?

První sbírka pro psí útulek proběhla již před třemi lety. Naše nemocnice má dlouhodobě kladný vztah k pejskům i k těm, kteří se o ně starají; důkazem toho může být například canisterapie, která přináší nejen pacientům, ale i personálu velké potěšení. Líbila se nám myšlenka, že můžeme čtyřnohým kamarádům pomoci a hlavní je, že tohle nás nic nestojí. Pouze práci na tom, aby se myšlenka rozšířila mezi veřejnost.

Za první sbírkou stála organizace Psí šance. Letošním iniciátorem byla naše nemocnice, která do kruhu pořadatelů přizvala jak Psí šanci, tak i město Blansko a samozřejmě psí útulek. Akce je určitě úspěšná. Je zajímavé sledovat, kolik lidí se jí účastní a zajímá se o ni.

Dalším důvodem je, že v útulku se nachází hodně psů v seniorském věku a naše nemocnice rok 2017 vyhlásila jako Rok seniorů.

Ano. V září jste pořádali k tomuto tématu také akci pro veřejnost…

Přesně tak. Populace stárne, seniorů bude přibývat a veřejnost by se měla začít zajímat o to, jakým způsobem se postarat o svoje bližní, až se tomuto věku přiblíží. Většina seniorů totiž nemusí skončit v nemocnici a bude potřeba se o ně naučit pečovat v domácím prostředí. Na toto téma proběhla v Blansku akce Den seniorů. Série přednášek a workshopů nebyla určena seniorům, nýbrž rodinným příslušníkům, kteří se prostřednictvím naší akce měli vzdělat v oblasti péče o své zestárlé blízké. V této činnosti hodláme pokračovat i v příštím roce.

V televizích rozmístěných po nemocnici jsou k vidění zajímavá videa z různých akcí, které pořádáte nebo se na nich podílíte, a také sestřih ze všech oddělení nemocnice. To taky není zcela tradiční, viďte?

Na naše videa jsme patřičně pyšní a máte pravdu v tom, že tohle není tak úplně standardní počin. Před dvěma lety jsme oslavili třicáté výročí Nemocnice Blansko a jako dárek pro naše zaměstnance jsme natočili sestřih ze všech oddělení. Dali jsme si záležet na tom, aby byl každý v záběru, každý se na videu poznal a měl tak hezkou památku na toto významné výročí. Při první projekci měl snímek takový úspěch a tak se nám všem líbil, že jsme se rozhodli jej nabídnout ke zhlédnutí i veřejnosti. Jak jsme zjistili, i takový počin má pozitivní dopad na veřejné mínění.

V tento moment jsme zjistili, že videospoty jsou jednou z těch důležitých věcí, které vytváří celkový obrázek naší instituce.

Když se ohlédnete v tomto roce zpět, na kterou akci jste nejvíce pyšná?

Určitě mám dobrý pocit z Nemocvičny. Ta nás stála spoustu sil a jsem pyšná na to, že jsme celý projekt dokázali dovést do konce, a že se nám podařilo skutečně rozhýbat naše město. Tím však nechci znevažovat další podniky, které se letos podařily. Po každé akci mám strašnou radost, když se podaří a ocení ji veřejnost. Například Den pro děti, který má za sebou osm úspěšných ročníků nebo aktuální vánoční sbírka pro blanenský psí útulek. Vidíme od veřejnosti obrovskou pozitivní zpětnou vazbu, a to nás nesmírně těší a motivuje..

Martin Müller

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.